ADS


Breaking News

ประกาศ ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้ากลุ่มเดอะมอลล์

สืบเนื่องจากราชกิจจานุเบกษา กำหนดมาตรการที่จำเป็นและเร่งด่วน เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล และเพิ่มจังหวัด ที่ได้กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ฉบับลงวันที่  17  กรกฏาคม 2564 โดยมีการขยายวันปิดศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าเป็นการชั่วคราว   และเปิดให้บริการได้เฉพาะบริการที่มีความจำเป็น

โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฏาคม - 2 สิงหาคม 2564 หรือจนกว่าภาครัฐจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง นั้น


บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด พร้อมขานรับมาตรการของภาครัฐ  ยินดีให้ความร่วมมือและร่วมรับผิดชอบต่อสังคม  โดยศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าในกลุ่มเดอะมอลล์ อันประกอบด้วยเดอะมอลล์ และ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา (ยกเว้นเดอะมอลล์ นครราชสีมา), ดิ เอ็มโพเรี่ยม, ดิ เอ็มควอเทียร์ และ
พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  จะเปิดให้บริการเฉพาะธุรกิจที่จำเป็น โดยเปิดให้บริการถึงเวลา 20.00 น.  ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฏาคม - 2 สิงหาคม 2564  หรือจนกว่าภาครัฐจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง  โดยมีรายละเอียดดังนี้


  1. กูร์เมต์ มาร์เก็ต ที่อยู่ภายในศูนย์การค้าเดอะมอลล์ และเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา, ดิ เอ็มโพเรี่ยม, ดิ เอ็มควอเทียร์ และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์,  กูร์เมต์ มาร์เก็ต สาขา Stand Alone  และ โฮม เฟรช มาร์ท สาขารามคำแหง 

  2. ร้านขายยาและเวชภัณฑ์ 

  3. หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19  


เดอะมอลล์ กรุ๊ป ขอให้คำมั่นว่าจะดำเนินทุกวิถีทางเพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุดของลูกค้าทุกท่าน
โดยพนักงานที่ให้บริการที่ กูร์เมต์ มาร์เก็ต  และโฮม เฟรช มาร์ท ทุกสาขา  ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 100%  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  นอกจากนี้จะปฏิบัติตาม 5 มาตรการหลักด้านความปลอดภัยเชิงรุกขั้นสูงสุด มาตรการการคัดกรองอย่างเข้มงวด,  มาตรการลดความแออัด, มาตรการสร้างสังคมไร้สัมผัส,  มาตรการ
สุขอนามัยเชิงรุก  และมาตรการเฝ้าระวังติดตาม เดอะมอลล์ กรุ๊ป พร้อมอยู่เคียงข้างประเทศไทยและประชาชนคนไทย เพื่อให้เราก้าวข้ามผ่านวิกฤติการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันอย่างดีที่สุดในเร็ววัน


บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด