ADS


Breaking News

"SCB FX Hedging Service" บริการรับจัดการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ครั้งแรกในประเทศไทย

ไทยพาณิชย์ สร้างมิติใหม่เปิดตัว SCB FX Hedging Service

บริการรับจัดการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ครั้งแรกในประเทศไทย

ปลดล็อคผู้นำเข้า-ส่งออกปกป้องความผันผวนค่าเงินอย่างมีประสิทธิภาพด้วยมืออาชีพ

ธนาคารไทยพาณิชย์ มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเพื่อสนับสนุนธุรกิจของลูกค้าให้สามารถรับมือทุกความท้าทายโดยไม่หยุดนิ่ง ครั้งนี้ระดมศักยภาพทางด้านธุรกรรมต่างประเทศของธนาคาร ช่วยปลดล็อคทุกข้อจำกัดให้ผู้นำเข้า-ส่งออกสามารถบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนได้ง่ายๆ ด้วยประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น เปิดตัว “SCB FX Hedging Service” บริการรับจัดการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และเป็นธนาคารเพียงแห่งเดียวที่เปิดให้บริการในปัจจุบัน โดยธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมนำเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลาย ศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย และทีมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ทำหน้าที่เป็นผู้แทนลูกค้าในการบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างผลลัพธ์ในการปิดความเสี่ยงอย่างมืออาชีพ พร้อมเป็นทางเลือกใหม่ที่ช่วยขับเคลื่อนผู้นำเข้า-ส่งออกโดยเฉพาะกลุ่มเอสเอ็มอีให้เข้าถึงเครื่องมือบริหารความเสี่ยงค่าเงิน เพื่อดูแลความผันผวนของรายได้และต้นทุนจากการค้าขายระหว่างประเทศ ตั้งเป้าหมายยอดผู้ใช้บริการจำนวน 100 รายภายในปี 2564  

นายแพททริก ปูเลีย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานตลาดการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า  สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่มีความไม่แน่นอนในปัจจุบันส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนสูง การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (FX Hedging) เป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้ผู้นำเข้า-ส่งออกสามารถลดความเสี่ยงและบริหารจัดการรายได้และต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถวางแผนทางการเงินได้ดียิ่งขึ้น ในขณะที่ปริมาณการทำธุรกรรม FX Hedging ของผู้ประกอบการไทยยังคงอยู่ระดับต่ำเมื่อเทียบกับต่างประเทศ และถือว่าไม่มากนักเมื่อเทียบกับปริมาณการนำเข้าและส่งออกของประเทศไทย โดยพบว่าอุปสรรคของการทำ FX Hedging ที่สำคัญคือ การขาดประสบการณ์  ความรู้ และความสามารถเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งมีความซับซ้อน อีกทั้งยังต้องใช้ทรัพยากรทั้งกำลังคนและเวลาในการติดตามตลาดอย่างจริงจังเพื่อให้สามารถปิดความเสี่ยงได้อย่างคุ้มค่าที่สุด ธนาคารไทยพาณิชย์จึงพยายามที่จะขจัด Pain point เหล่านี้ให้กับผู้นำเข้า-ส่งออก ด้วยการพัฒนา “SCB FX Hedging Service” บริการรับจัดการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  โดยธนาคารจะทำหน้าที่เป็นผู้จัดการบริหารความเสี่ยงที่ตัดสินใจให้ลูกค้า เลือกจังหวะเวลาและเครื่องมือในการทำ FX Hedging เพื่อบริหารความเสี่ยงตามดุลพินิจ ซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์ได้สร้างมิติใหม่เปิดให้บริการเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และเป็นธนาคารเพียงแห่งเดียวที่ให้บริการในปัจจุบัน โดยตั้งเป้าหมายผู้ใช้บริการ “SCB FX Hedging Service” จำนวน 100 ราย ภายในปี 2564 และเติบโต 100% ในปี 2565   

บริการ “SCB FX Hedging Service” เป็นการต่อยอดศักยภาพทางด้านธุรกรรมต่างประเทศของธนาคารไทยพาณิชย์ที่ตอบโจทย์ให้กับลูกค้าอย่างตรงจุด ทั้งด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทีมบุคลากรจำนวนมากที่มีความเชี่ยวชาญเต็มเปี่ยมด้วยประสบการณ์ ตลอดจนระบบที่สามารถติดตามตลาดอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง จึงเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้นำเข้า-ส่งออกในการบริหารความผันผวนอัตราแลกเปลี่ยนด้วยผลลัพธ์แบบมืออาชีพ เชื่อมั่นว่าบริการครั้งนี้จะสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อการทำ FX Hedging ให้กลายเป็นธุรกรรมที่เข้าถึงได้ ไม่ยุ่งยาก และช่วยปิดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในกลุ่มเอสเอ็มอีที่เคยมอง FX Hedging เป็นเรื่องเกินกำลัง ขอเพียงมอบความไว้วางใจให้เรื่องบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของธนาคาร เราก็พร้อมนำศักยภาพที่องค์กรมีทั้งหมดช่วยดูแลความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนให้ลูกค้าทุกรายอย่างเต็มความสามารถ ผู้ประกอบการจึงผ่อนคลายความกังวลเรื่องค่าเงินผันผวน และเปลี่ยนไปโฟกัสและทุ่มเททรัพยากรอย่างเต็มที่เพื่อการพัฒนากิจการและสร้างการเติบโตให้ธุรกิจในอนาคต   

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ต้องการใช้บริการ SCB FX Hedging Service จะต้องเป็นลูกค้าประเภทนิติบุคคลไทยที่ดำเนินธุรกิจนำเข้าและส่งออกเท่านั้น สำหรับลูกค้าปัจจุบันของทางธนาคารสามารถติดต่อผู้จัดการสัมพันธ์ที่ดูแลท่านเพื่อขอรับบริการได้โดยตรง สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยใช้บริการของทางธนาคารมาก่อนจะต้องได้รับการพิจารณาจากหน่วยงานสินเชื่อของทางธนาคารก่อนการทำธุรกรรม ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.scb.co.th/th/corporate-banking/financial-market/scb-fx-hedging-service.html หรือโทร.        02-544-5800