ADS


Breaking News

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 30 ก.ค. 64

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19
ณ วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 17,345 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 578,375 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 12,823 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง  681 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น  8  ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้  3,833 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 145,638 ราย) 
เสียชีวิตรวม 4,679 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 117 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 381,170 ราย 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 10,678 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 192,526 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
16,656 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,231) ปริมณฑล (3,867) จังหวัดอื่น ๆ (9,558)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 8 ราย 
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
 การรักษาที่ภูเก็ต(1)   สุราษฎร์ธานี(2)  นราธิวาส(3) และ อยู่ระหว่างประสาน(2)  
มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศกาตาร์ 1 ราย
- จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย

- จากประเทศสเปน 1 ราย
- จากประเทศกัมพูชา 2 ราย
- จากประเทศมาเลเซีย 3 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 197.3  ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.2 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.14 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 178.5  ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.45) 
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่  92,485 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 628,492 ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 31.5 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 44,673 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 30.7 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.3
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 44 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 67 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 289,333  ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 5,139 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 8,552 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,078,646 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 17,170 ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 75,917 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,350 ราย 
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 5,675 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 2,978 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่   7,594  ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,020 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม