ADS


Breaking News

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 14 ก.ค. 64

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 
ณ วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 9,317 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 363,029 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 7,159 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 129 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น  8  ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้  2,021 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 98,878 ราย) 
เสียชีวิตรวม 2,934 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 87 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 260,584 ราย 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 5,129 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 99,511 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
9,180 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,332) ปริมณฑล (2,530) จังหวัดอื่น ๆ (4,318)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 8 ราย 
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
 การรักษาที่กรุงเทพฯ(5)  ชลบุรี(1)  สระแก้ว(1) และ ภูเก็ต(1)  
มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศกัมพูชา 1 ราย
- จากประเทศแอฟริกาใต้ 1 ราย
- จากประเทศเกาหลีใต้  1 ราย
- จากประเทศบาห์เรน 1 ราย
- จากประเทศเบลเยียม1 ราย
- จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  3 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 188.5  ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.16 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 172.4  ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.42) 
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่  28,923 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 623,435 ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 30.9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 40,215 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 30 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.2
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 59 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 81 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 201,274  ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 4,186 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 4,036 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 855,949 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 11,079 ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 62,700 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 953 ราย 
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,901 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 724 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่   2,301  ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 132 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม