ADS


Breaking News

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 10 ก.ค.64

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 

ณ วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564

🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 9,326 ราย

รวมผู้ติดเชื้อสะสม 326,832  ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 6,567 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 192 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 19 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้  2,548  ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก

การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 89,536 ราย) 

เสียชีวิตรวม 2,625 ราย(วันนี้มีรายงาน

ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 91 ราย)

รักษาหายป่วยแล้ว 243,918 ราย 

(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 3,841 ราย)

รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 80,289 ราย


ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)

9,115 ราย มีรายละเอียดดังนี้

จากกรุงเทพฯ(3,191) ปริมณฑล (2,324) จังหวัดอื่น ๆ (3,600)


สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง

มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 19 ราย 

และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ

การรักษาที่กรุงเทพฯ(4)  สมุทรปราการ(1) ชลบุรี(2)  ตาก(11) และ จันทบุรี(1)  

มีรายละเอียดดังนี้

- จากประเทศกัมพูชา 1 ราย

- จากประเทศเมียนมา 12 ราย

- จากประเทศรัสเซีย 1 ราย

- จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 3 ราย

- จากประเทศอินโดนีเซีย 1 ราย

- จากประเทศเอธิโอเปีย 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 186.8 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4 ล้านราย

(คิดเป็นร้อยละ 2.16 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 

ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 170.8  ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.46) 

- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่  27,237 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 622,708 ราย 

- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 30.7 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 42,648  ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 29.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.1

- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 62 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 83 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 184,375  ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,309 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,685 ราย

- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 817,838  ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่

อยู่ที่ 9,180 ราย

- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 59,045 ราย 

มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 855  ราย 

- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,537 ราย

โดยกำลังรักษาอยู่ 430 ราย

- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่   1,625  ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 110 ราย


ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 

และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม

การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม