ADS


Breaking News

ผู้เดินทางข้ามจังหวัดสามารถติดตาม ประกาศ มาตราการ สถานการณ์โควิดของทุกจังหวัด ที่เว็บไซต์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำหรับท่านที่จะเดินทางไปจังหวัดต่างๆ✌️
ต้องการไปจังหวัดใด" นิ้วมือกดตรงจังหวัดนั้นบนแผนที่"

     แค่เอานิ้วจิ้มไปที่จังหวัดที่อยากทราบข้อมูลก็จะมีข้อมูลต่างๆ

1. ประกาศจังหวัด

2. มาตราการการเข้าออกจังหวัด

3. ข้อมูลสถานการณ์

4. ช่องทางติดต่อ

5. ข่าวการดำเนินการของจังหวัด

     จะเดินทางไปจังหวัดไหนศึกษาข้อมูลดีๆก่อนนะครับ