ADS


Breaking News

อว.เผยไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว 13.23 ล้านโดส ขณะที่ เกาะสมุย ฉีดเข็มที่1 64.25% แล้ว

     "อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 14 กรกฎาคม ฉีดวัคซีนแล้ว 13,230,681 โดส และทั่วโลกแล้ว 3,469 ล้านโดส ใน 201 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 118.47 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ ภูเก็ต โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 71.71%”
     ➡️(14 กรกฎาคม 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 3,469 ล้านโดส ใน 201 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 29.6 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 335 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 160 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"
     ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 118.47 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (68.3% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 54.52 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 13,230,681  โดส โดยฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 49.72%
     🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 3,469 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ
     1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 
จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 13,230,681  คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
-เข็มแรก 9,888,124 โดส (14.9% ของประชากร)
-เข็มสอง 2 3,342,557 โดส (5.1% ของประชากร)
     2. จำนวนวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.- 14 ก.ค. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 13,230,681 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 271,805 โดส/วัน ประกอบด้วย
วัคซีน Sinopharm
- เข็มที่ 1 291,139 โดส
- เข็มที่ 2 614 โดส
วัคซีน AstraZeneca
- เข็มที่ 1 5,683,689 โดส
- เข็มที่ 2 73,491 โดส
วัคซีน Sinovac
- เข็มที่ 1 3,913,296 โดส
- เข็มที่ 2 3,268,452 โดส
     3. รายงานผู้มีอาการข้างเคียงภายหลังได้รับการฉีดวัคซีน
- 95.34% ไม่มีผลข้างเคียง
- 4.69% มีผลข้างเคียงไม่รุนแรง ประกอบด้วย
 - ปวดกล้ามเนื้อ 1.12%
 - ปวดศีรษะ 0.83%
 - ปวด บวม แดง ร้อน บริเวณที่ฉีด 0.60%
 - เหนื่อย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง 0.54%
 - ไข้ 0.37%
 - คลื่นไส้ 0.25%
 - ท้องเสีย 0.16%
 - ผื่น 0.14%
 - ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง 0.11%
 - อาเจียน 0.07%
- อื่น ๆ 0.48%
     4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย 
- บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 110.6% เข็มที่2 97.2%
- อสม เข็มที่1 38.0% เข็มที่2 19.1%
- ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 16.1% เข็มที่2 1.1%
- ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 19.4% เข็มที่1 4.0%
- เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่1 39.9% เข็มที่2 24.5%
- ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 17.2% เข็มที่2 5.8%
รวม เข็มที่1 19.8% เข็มที่2 6.7%
     5. จังหวัดที่ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 แบ่งเป็น 2 ชุดข้อมูล
กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข็มที่1 32.19% เข็มที่2 9.25% ประกอบด้วย
- กรุงเทพฯ เข็มที่1 43.53% เข็มที่2 11.92%
- สมุทรสาคร เข็มที่1 24.05% เข็มที่2 12.96%
- นนทบุรี เข็มที่1 24.07% เข็มที่2 9.20%
- สมุทรปราการ เข็มที่1 23.76% เข็มที่2 4.79%
- ปทุมธานี เข็มที่1 15.65% เข็มที่2 4.24%
- นครปฐม เข็มที่1 9.90% เข็มที่2 2.42%

จังหวัดอื่น ๆ 71 จังหวัด เข็มที่1 8.05% เข็มที่2 2.81%
- ภูเก็ต เข็มที่1 71.71% เข็มที่2 57.91%
- ระนอง เข็มที่1 30.99% เข็มที่2 8.86%
- สุราษฎร์ธานี เข็มที่1 16.51% เข็มที่2 7.03%
    - เกาะสมุย เข็มที่1 64.25% เข็มที่2 42.68%
    - เกาะเต่า เข็มที่1 72.70% เข็มที่2 15.33%
    - เกาะพะงัน เข็มที่1 51.05% เข็มที่2 7.31%
     6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 118,417,528 โดส ได้แก่
1. อินโดนีเซีย จำนวน 54,520,987 โดส (14.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
2. ฟิลิปปินส์ จำนวน 13,817,358 โดส (9.0%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna และ AstraZeneca
3. ไทย จำนวน 13,230,681 โดส (14.9%* ของประชากร)  ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm 
4. มาเลเซีย จำนวน 12,212,730 โดส (25.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
5. กัมพูชา จำนวน 9,052,857 โดส (30.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca และ Sinovac 
6. สิงคโปร์ จำนวน 6,390,233 โดส (68.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac
7. เวียดนาม จำนวน 4,079,066 โดส (3.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
8. พม่า จำนวน 3,500,000 โดส (N/A* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
9. ลาว จำนวน 1,678,333 โดส (14.0%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V และ AstraZeneca 
10. บรูไน จำนวน 121,241 โดส (23.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm 
* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ
     7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค
1. เอเชียและตะวันออกกลาง 63.85%
2. อเมริกาเหนือ 13.14%
3. ยุโรป 15.03%
4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.09%
5. แอฟริกา 1.57%
6. โอเชียเนีย 0.32%
     8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 4 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก
1. จีน จำนวน 1,391.43 ล้านโดส (49.7% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
2. อินเดีย จำนวน 385.02 ล้านโดส (14.1%)
3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 334.94 ล้านโดส (52.3%)
4. บราซิล จำนวน 114.60 ล้านโดส (28.0%) 
     9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)
1. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (74.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya) 
2. บาห์เรน (71.2%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
3. มัลดีฟส์ (69.5% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm)
4. ชิลี (63.1%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
5. อุรุกวัย (61.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
6. กาตาร์ (61.3%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)  
7. สหราชอาณาจักร (60.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford Moderna และ Pfizer/BioNTech)
8. อิสราเอล (60.4%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna) 
9. มองโกเลีย (59.1%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และSputnik V)
10. แคนาดา (57.7%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford Moderna และ Pfizer/BioNTech)
 
     แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
     ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)