ADS


Breaking News

วช. ร่วมเวที สกสว. แถลงผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผลักดันผลงานวิจัย สู่การนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคต

        วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เข้าร่วมการแถลงข่าวผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านรูปแบบการประชุมเสมือนจริง (Virtual meeting) ผ่านระบบ Zoom ที่จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ณ สตูดิโอ สกสว. อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ กรุงเทพทหานคร เพื่อสื่อสารกับเครือข่ายวิจัยในระบบ วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)  และสาธารณชนถึงผลงานที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ให้การสนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณ 2563 และปีงบประมาณ 2564 เพื่อผลักดันผลงานวิจัย สู่การนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต พร้อมการแลกเปลี่ยนมุมมอง
ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กล่าวถึงบทบาทของ วช. ว่า วช. ภายใต้ อว. เป็นศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมทางการแพทย์และวิจัยพัฒนา ภายใต้ ศปก.ศบค. ของรัฐบาล ประเทศไทยเรายังมีความต้องการในเรื่องของเวชภัณฑ์ และพวกอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นจำนวนมาก ในมิติของการวิจัยและนวัตกรรมได้มีการส่งเสริมให้กับนักวิจัยและนักวิชาการได้ช่วยกันพัฒนาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ เช่น หน้ากาก Silicone Mask N99 หรือชุดคลุมศีรษะ PAPR สำหรับปฏิบัติงานบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงการพัฒนา ระบบ COVID-19 iMAP ,ระบบติดตาม ตรวจสอบ ย้อนกลับ โซ่ความเย็น โควิด-19 และการถอดรหัสพันธุกรรม และระบาดวิทยา เป็นฐานข้อมูลพันธุกรรมเชิงโมเลกุลของเชื้อโควิด-19 อย่างไรก็ตาม วช. พร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานเพื่อให้ผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤติโควิด-19