ADS


Breaking News

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 7 มิ.ย.64

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 

ณ วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564

🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 2,419 ราย

รวมผู้ติดเชื้อสะสม 179,886 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,347 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 91 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 32 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 949  ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก

การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 49,851 ราย) 

เสียชีวิตรวม 1,269 ราย(วันนี้มีรายงาน

ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 33 ราย)

รักษาหายป่วยแล้ว 129,516 ราย 

(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 2,999 ราย)

รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 49,101 ราย


ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)

2,296 ราย มีรายละเอียดดังนี้

จากกรุงเทพฯ(943) ปริมณฑล (597) จังหวัดอื่น ๆ (756)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง

มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 32 ราย 

และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ

การรักษาที่กรุงเทพฯ(2)  สระแก้ว(27) ปัตตานี(1) จันทบุรี(1) และภูเก็ต(1)   

มีรายละเอียดดังนี้

- จากประเทศจอร์แดน 1 ราย

- จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย

- จากประเทศมาเลเซีย 1  ราย

- จากประเทศบังคลาเทศ 1 ราย

- จากประเทศกัมพูชา 28 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 174 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.7 ล้านราย

(คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 

ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 157 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.2) 

- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6,408 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 612,366 ราย 

- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 28.9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 101,232  ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 27.1 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 93.9

- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 80 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 97 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 144,317 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 106 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,225 ราย

- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 616,815  ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่

อยู่ที่ 6,241 ราย

- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 34,244 ราย 

มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 263  ราย 

- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,963 ราย

โดยกำลังรักษาอยู่ 246 ราย

- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 206 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 53 ราย


ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 

และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม

การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม