ADS


Breaking News

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 23 มิ.ย.64

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 

ณ วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564

🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 3,174 ราย

รวมผู้ติดเชื้อสะสม 228,539  ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 2,392 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 36 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 26 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้  720  ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก

การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 62,753 ราย) 

เสียชีวิตรวม 1,744 ราย(วันนี้มีรายงาน

ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 51 ราย)

รักษาหายป่วยแล้ว 189,777 ราย 

(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 1,941 ราย)

รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 37,018 ราย


ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)

3,112 ราย มีรายละเอียดดังนี้

จากกรุงเทพฯ(956) ปริมณฑล (983) จังหวัดอื่น ๆ (1,173)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง

มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 26 ราย 

และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ

การรักษาที่กรุงเทพฯ(5) ชลบุรี(2)  ตาก(1) สระแก้ว(5)และ จันทบุรี(13)

มีรายละเอียดดังนี้

- จากประเทศกัมพูชา 18 ราย

- จากประเทศเมียนมา 1 ราย

- จากประเทศอินเดีย 1 ราย

- จากประเทศโมซัมบิก 2 ราย

- จากประเทศอินโดนีเซีย  1 ราย

- จากประเทศโดมินิกัน 1 ราย

- จากประเทศซาอุดิอาระเบีย 2 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 179.9 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.8 ล้านราย

(คิดเป็นร้อยละ 2.17 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 

ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 164.6  ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.53) 

- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่  11,005 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 617,875 ราย 

- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 30 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 54,393  ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 28.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 96.5

- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 76 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 92 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 149,247  ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 457 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,267 ราย

- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 705,762  ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่

อยู่ที่ 4,743 ราย

- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 44,124 ราย 

มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 459  ราย 

- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,067 ราย

โดยกำลังรักษาอยู่ 110 ราย

- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่   244  ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 69 ราย


ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 

และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม

การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม