ADS


Breaking News

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคาร 15 มิ.ย. 64

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 

ณ วันอังคาร 15 มิถุนายน 2564

🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 3,000 ราย

รวมผู้ติดเชื้อสะสม 202,264 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,814 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 640 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 5 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 541  ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก

การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 55,467 ราย) 

เสียชีวิตรวม 1,485 ราย(วันนี้มีรายงาน

ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 19 ราย)

รักษาหายป่วยแล้ว 162,718 ราย 

(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 4,774 ราย)

รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 38,061 ราย


ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)

2,355 ราย มีรายละเอียดดังนี้

จากกรุงเทพฯ(872) ปริมณฑล (845) จังหวัดอื่น ๆ (638)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง

มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 5 ราย 

และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ

การรักษาที่กรุงเทพฯ(2)  ชลบุรี(1) สมุทรปราการ(1) และ จันทบุรี(1)

มีรายละเอียดดังนี้

- จากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย

- จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย

- จากประเทศซาอุดิอาระเบีย 1 ราย

- จากประเทศเบลเยียม 1 ราย

- จากประเทศกัมพูชา 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 177 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.8 ล้านราย

(คิดเป็นร้อยละ 2.16 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 

ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 161  ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.06) 

- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่  10,010 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 615,232 ราย 

- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 29.5 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 62,597  ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 28.2 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 95.6

- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 79 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 94 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 145,826 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 196 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,248 ราย

- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 662,457  ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่

อยู่ที่ 4,949 ราย

- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 38,969 ราย 

มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 348  ราย 

- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,010 ราย

โดยกำลังรักษาอยู่ 127 ราย

- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่   272 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 59 ราย


ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 

และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม

การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม