ADS


Breaking News

"อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 15 มิถุนายน ฉีดวัคซีนแล้ว 6,511,184 โดส และทั่วโลกแล้ว 2,398 ล้านโดส ใน 199 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 66.414 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ จังหวัดภูเก็ต โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 61.26%"

     ➡️(15 มิถุนายน 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 2,398 ล้านโดส ใน 199 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 36.3 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณารายประเทศพบว่าอิสราเอลได้ฉีดวัคซีนครอบคลุมเกินครึ่งของประชากรแล้ว ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 311 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 145 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"

     ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 66.414 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (42.5% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 32.6 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 6,511,184 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 43.3%

     🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 2,398 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ

     1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2564 

จัดสรรวัคซีนแล้วทั้งหมด 7,082,361 โดส 

จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 6,511,184  คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น

-เข็มแรก 4,762,063 โดส (7.2% ของประชากร)

-เข็มสอง 1,749,121 โดส (2.6% ของประชากร)

     2. จำนวนวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.-15 มิ.ย. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 6,511,184 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 179,382 โดส/วัน ประกอบด้วย

วัคซีน AstraZeneca

- เข็มที่ 1 1,672,250 โดส

- เข็มที่ 2 37,444 โดส

วัคซีน Sinovac

- เข็มที่ 1 3,089,813 โดส

- เข็มที่ 2 1,711,677 โดส

     3. รายงานผู้มีอาการข้างเคียงภายหลังได้รับการฉีดวัคซีน

- 91.01% ไม่มีผลข้างเคียง

- 8.99% มีผลข้างเคียงไม่รุนแรง ประกอบด้วย

 - ปวดกล้ามเนื้อ 2.16%

 - ปวดศีรษะ 1.60%

 - ปวด บวม แดง ร้อน บริเวณที่ฉีด 1.15%

 - เหนื่อย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง 1.05%

 - ไข้ 0.70%

 - คลื่นไส้ 0.48%

 - ท้องเสีย 0.32%

 - ผื่น 0.26%

 - ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง 0.20%

 - อาเจียน 0.13%

- อื่น ๆ 0.93%

     4. แผนกระจายวัคซีน สรุปยอดการนำเข้าวัคซีน 100 ล้านโดส

วัคซีน AstraZeneca 2.1 ล้านโดส

วัคซีน Sinovac 6 ล้านโดส


แผนกระจายวัคซีนในเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 6 ล้านโดส

งวดที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 7-22 มิ.ย. 64

จัดส่ง 3 ล้านโดส ประกอบด้วย

- วัคซีน AstraZeneca 2 ล้านโดส

- วัคซีน Sinovac 1 ล้านโดส

แบ่งเป็น 

- กทม. 5 แสนโดส

- สำนักงานประกันสังคม 3 แสนโดส

- กปอ/อว. 1.5 แสนโดส

- หมอพร้อม 76 จังหวัด 1.1 ล้านโดส

- องค์กร ภาครัฐ 1 แสนโดส


งวดที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 21-2 ก.ค. 64

จัดส่ง 3.5 ล้านโดส ประกอบด้วย

- วัคซีน AstraZeneca 1.5 ล้านโดส

- วัคซีน Sinovac 2 ล้านโดส

     5. จังหวัดที่ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 แบ่งเป็น 2 ชุดข้อมูล

กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข็มที่1 13.85% เข็มที่2 4.45% ประกอบด้วย

- กรุงเทพฯ เข็มที่1 18.62% เข็มที่2 5.13%

- นนทบุรี เข็มที่1 12.06% เข็มที่2 4.38%

- สมุทรปราการ เข็มที่1 7.95% เข็มที่2 2.29%

- ปทุมธานี เข็มที่1 6.27% เข็มที่2 1.88%

- สมุทรสาคร เข็มที่1 15% เข็มที่2 11.29%

- นครปฐม เข็มที่1 3.35% เข็มที่2 1.16%


จังหวัดอื่นๆ 71 จังหวัด เข็มที่1 4.04% เข็มที่2 1.6%

- ภูเก็ต เข็มที่1 61.26% เข็มที่2 28.21%

- ระนอง เข็มที่1 14.5% เข็มที่2 6.36%

- สุราษฏร์ธานี เข็มที่1 8.83% เข็มที่2 3.33%

    - เกาะสมุย เข็มที่1 45.93% เข็มที่2 21.01%

    - เกาะพะงัน เข็มที่1 8.62% เข็มที่2 1.19%

    - เกาะเต่า เข็มที่1 15.88% เข็มที่2 0.91%

     6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 66,414,480 โดส ได้แก่

1. อินโดนีเซีย จำนวน 32,603,744 โดส (7.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca

2. ฟิลิปปินส์ จำนวน 6,948,549 โดส (4.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V และ AstraZeneca

3. ไทย จำนวน 6,511,184 โดส (7.2%* ของประชากร)  ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca 

4. กัมพูชา จำนวน 5,537,1538 โดส (17.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca และ Sinovac

5. มาเลเซีย จำนวน 4,688,233 โดส (10%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac

6. สิงคโปร์ จำนวน 4,392,067 โดส (42.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Moderna 

7. พม่า จำนวน 2,994,900 โดส (N/A* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca

8. เวียดนาม จำนวน 1,552,651 โดส (1.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca

9. ลาว จำนวน 1,122,128 โดส (9.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V 

10. บรูไน จำนวน 63,486 โดส (11.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm 

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ

     7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค

1. เอเชียและตะวันออกกลาง 59.17%

2. อเมริกาเหนือ 16.4%

3. ยุโรป 16.4%

4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.05%

5. แอฟริกา 1.69%

6. โอเชียเนีย 0.29%

     8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 4 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

1. จีน จำนวน 892.77 ล้านโดส (31.9% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)

2. สหรัฐอเมริกา จำนวน 310.65 ล้านโดส (48.5%)

3. สหภาพยุโรป จำนวน 301.85 ล้านโดส (34%)

4. อินเดีย จำนวน 258.71 ล้านโดส (9.5%)

     9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)

1. มัลดีฟส์ (65.4% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford และ Sinopharm )

2. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (64.4%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)

3. บาห์เรน (63.7%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)

4. อิสราเอล (58.7%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)

5. สหราชอาณาจักร (53.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford Moderna และ Pfizer/BioNTech)

6. ชิลี (53.5%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Sinovac)

7. มองโกเลีย (50.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Sputnik V )

8. กาตาร์ (50.3%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech) 

9. ฮังการี (48.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)

10. สหรัฐอเมริกา (48.5%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Johnson&Johnson


     แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข

     ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)