ADS


Breaking News

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 12 มิ.ย.64

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 

ณ วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564

🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 3,277 ราย

รวมผู้ติดเชื้อสะสม 193,105 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,770 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 892 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 29 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 586  ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก

การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 53,321 ราย) 

เสียชีวิตรวม 1,431 ราย(วันนี้มีรายงาน

ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 29 ราย)

รักษาหายป่วยแล้ว 150,271 ราย 

(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 5,273 ราย)

รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 41,403 ราย


ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)

2,356 ราย มีรายละเอียดดังนี้

จากกรุงเทพฯ(858) ปริมณฑล (951) จังหวัดอื่น ๆ (547)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง

มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 29 ราย 

และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ

การรักษาที่กรุงเทพฯ(1)  สมุทรปราการ(8)  ปัตตานี(1)  จันทบุรี(2)  และ สระแก้ว(17)

มีรายละเอียดดังนี้

- จากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย

- จากประเทศฟิลิปปินส์ 1 ราย

- จากประเทศซาอุดิอาระเบีย 4 ราย

- จากประเทศโอมาน 3 ราย

- จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย

- จากประเทศกัมพูชา 19 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 176 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.8 ล้านราย

(คิดเป็นร้อยละ 2.16 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 

ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 159.6 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.66) 

- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 16,145 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 614,738 ราย 

- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 29.3 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 84,695  ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 27.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 95

- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 79 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 94 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 145,064 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 130 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,239 ราย

- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 646,411  ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่

อยู่ที่ 6,849 ราย

- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 37,321 ราย 

มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 311  ราย 

- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,979 ราย

โดยกำลังรักษาอยู่ 149 ราย

- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่   196 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 57 ราย


ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 

และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม

การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม