ADS


Breaking News

เอนก เผย อว. พร้อมเปิด 11 ศูนย์ฉีดวัคซีนในวันที่ 7 มิ.ย.นี้ ตามวาระแห่งชาติ ระบุวัคซีนมาพร้อมประจำจุดฉีดแล้ว

     เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2564 ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย.นี้ กระทรวง อว.โดย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) พร้อมเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด–19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามวาระแห่งชาติ ตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล โดยประสานงานใกล้ชิดกับ ศบค. และกระทรวงสาธารณสุข ร่วมให้บริการ สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด สำหรับในบริเวณกรุงเทพฯและปริมณฑล ศูนย์บริการหลักจะดำเนินการโดย 11 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ ม.มหิดล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ม.รามคำแหง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ม.ธรรมศาสตร์  ม.รังสิต ม.ราชภัฎธนบุรี และ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ โดย อว.-ทปอ. ได้รับการจัดสรรวัคซีนเพื่อฉีดให้กับองค์กร ผู้รับบริการประเภทกลุ่ม รวมทั้งนิสิต นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรสังกัด อว. และประชาชนทั่วไป ซึ่งจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องไปตลอดถึงสิ้นปีหรือจนกว่าจะฉีดครบถ้วน ทั้งนี้วัคซีนจะค่อยๆ ทะยอยรับมอบมาเป็นช่วงๆ ซึ่งในเดือนมิถุนายน 2564 ได้รับการจัดสรรยอดรวม 250,000 โดส

     นอกจากนี้ในส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยต่างๆ ก็ได้ร่วมกับทางจังหวัดในการเปิดจุดบริการฉีดวัคซีนเช่นกัน โดย อว.มีความพร้อมทั้งบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่จะสนับสนุนในการฉีดวัคซีนอย่างเพียงพอ มีอาคารสถานที่เหมาะสมและปลอดภัย มีโรงพยาบาลพร้อมรับผู้ได้รับผลข้างเคียงในกรณีฉุกเฉิน และยังมีการประสานงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด  

     สำหรับในกรุงเทพมหานคร มีกำลังฉีดรวมกันทั้ง 11 ศูนย์มากกว่า 3  หมื่นโดสต่อวัน ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้ทำการทดสอบระบบการฉีดแต่ละแห่งเรียบร้อยแล้ว มีความพร้อมเต็มที่ โดยยอดการฉีดจะขึ้นอยู่กับจำนวนวัคซีนที่จะได้รับการจัดสรรจากกระทรวงสาธารณสุขในแต่ละช่วงตามความเหมาะสม ซึ่งในวันจันทร์ที่ 7 มิ.ย.นี้ ตนจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในเวลา 8.45 น. เป็นจุดแรก

     ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. กล่าวเสริมว่า ขณะนี้ ตนได้รับรายงานว่าศูนย์ฉีดวัคซีนทั้ง 11 จุดของ อว. มีวัคซีนมาพร้อมประจำจุดและพร้อมจะให้บริการฉีดในวันที่ 7 มิ.ย. แล้ว ซึ่งศูนย์ฉีดวัคซีนเหล่านี้ เป็นหน่วยฉีดหลักนอกโรงพยาบาล เพิ่มเติมจากจุดที่ให้บริการภายในโรงพยาบาลแล้ว  รวมทั้งทุกหน่วยงานของ อว. จะดำเนินการเรื่องนี้ต่อไปจนกว่าจะได้รับวัคซีนกันอย่างครบถ้วน