ADS


Breaking News

"อว. เผยฉีดวัคซีนทั่วโลกแล้ว 2,099 ล้านโดส ใน 197 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 56.531 ล้านโดส ไทยฉีดแล้วมากกว่า 4.19 ล้านโดส"

     ➡️(6 มิถุนายน 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 2,099 ล้านโดส ใน 197 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 38 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณารายประเทศพบว่าอิสราเอลได้ฉีดวัคซีนครอบคลุมเกินครึ่งของประชากรแล้ว ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 300 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 138 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"
     ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 56.531 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (35.5% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 28.789 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 4,190,503 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 44%
     🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 2,099 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ
     1. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 4 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 60% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก
1. จีน จำนวน 744.48 ล้านโดส (26.6% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
2. สหรัฐอเมริกา จำนวน 300.27 ล้านโดส (46.9%)
3. สหภาพยุโรป จำนวน 267.76 ล้านโดส (30.2%)
4. อินเดีย จำนวน 231.09 ล้านโดส (8.4%)
     2. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)
1. มัลดีฟส์ (64.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford และ Sinopharm )
2. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (61.8%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
3. บาห์เรน (60.8%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
4. อิสราเอล (58.5% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
5. ชิลี (50.8%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
6. สหราชอาณาจักร (50.4%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford Moderna และ Pfizer/BioNTech)
7. กาตาร์ (47.5%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech)
8. สหรัฐอเมริกา (46.9%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Johnson&Johnso
9. ฮังการี (46.3%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
10. อุรุกวัย (42.7%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer และ Sinovac)
     3. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค
1. เอเชียและตะวันออกกลาง 57.55%
2. อเมริกาเหนือ 17.62%
3. ยุโรป 16.8%
4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.11%
5. แอฟริกา 1.65%
6. โอเชียเนีย 0.27%
     4. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 56,531,335 โดส ได้แก่
1. อินโดนีเซีย จำนวน 28,789,990 โดส (5.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca
2. ฟิลิปปินส์ จำนวน 5,828,735 โดส (2.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V และ AstraZeneca
3. กัมพูชา จำนวน 4,894,315 โดส (14.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca และ Sinovac
4. ไทย จำนวน 4,190,503 โดส (3.2%* ของประชากร)  ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca 
5. สิงคโปร์ จำนวน 4,047,651 โดส (35.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Moderna
6. มาเลเซีย จำนวน 3,493,193 โดส (5.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
7. พม่า จำนวน 2,994,900 โดส (2.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
8. เวียดนาม จำนวน 1,243,304 โดส (0.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
9. ลาว จำนวน 993,659 โดส (6.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V 
10. บรูไน จำนวน 55,085 โดส (6.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm 
* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ
     5. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2564 
จัดสรรวัคซีนแล้วทั้งหมด 5,090,249 โดส 
จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 4,190,503  คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
-เข็มแรก 2,845,287 โดส (4.3% ของประชากร)
-เข็มสอง 1,345,216 โดส (2.03% ของประชากร)
     แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
     ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)