ADS


Breaking News

บางกอกทูเดย์ ขอเชิญร่วมชมสัมมนา “100 ปี พรรคคอมมิวนิสต์จีน และ 46 ปีความสัมพันธ์ไทย-จีน” ผ่าน FB Live

     8 องค์กรพันธมิตรจับมือเปิดเวทีถก 100 ปีพรรคคอมมิวนิสต์จีน และ 46 ปีความสัมพันธ์ไทย-จีน “อภิสิทธิ์” นำทีมวิทยากรคุย 75 ปีพรรคการเมืองไทยท่ามกลางพลวัตเศรษฐกิจการเมืองโลก                
     พล.อ.สุรสิทธิ์ ถนัดทาง  ประธานศูนย์วิจัยหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางไทย-จีน และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในโอกาสวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ตรงกับวันครบรอบ 100 ปีแห่งการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนและ 46 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ศูนย์วิจัยทั้งสองแห่งจึงได้ร่วมมือกับ สมาคมการค้าการลงทุนเส้นทางสายไหมไทย-จีน  สมาคมส่งเสริมวิสาหกิจเอเชียน-จีน  สมาคมมิตรภาพไทย-จีน  คณะวิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์ และ The Leader Asia จัดการสัมมนาเรื่อง “100 ปีพรรคคอมมิวนิสต์จีน และ 46 ปีความสัมพันธ์ไทย-จีน” ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2564  เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ  

          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีแสดงวิสัยทัศน์จากผู้เชี่ยวชาญด้านจีนและ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา  ถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จของการพัฒนาประเทศและการยกระดับคุณภาพชีวิตของจีนในรอบ 1 ศตวรรษ พร้อมทบทวนความสัมพันธ์ไทย-จีนในรอบ 46 ปี เพื่อสานต่อประโยชน์ร่วมในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมระหว่างไทย-จีน 

          การสัมมนาครั้งนี้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี จะกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “75 ปีพรรคการเมืองไทย ท่ามกลางพลวัตเศรษฐกิจการเมืองโลก”  และนายหยาง ซิน อุปทูต รักษาราชการแทนเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย กล่าวปาฐกถาหัวข้อ “100 ปีแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนและแผนการพัฒนาจีนตามแนวคิดประธานาธิบดีสี จิ้นผิง” 

     ต่อจากการปาฐกถาพิเศษจะเป็นเวทีการเสวนาหัวข้อ “46 ปีความร่วมมือไทย-จีน กับแนวคิดประชาคมแห่งผลประโยชน์ร่วม” คณะวิทยากรประกอบด้วย นายกร ทัพพะรังสี นายกสมาคมมิตรภาพไทย-จีน , นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ , พล.อ.สุรสิทธิ์ ถนัดทาง ประธานศูนย์วิจัยหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางไทย-จีน และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานวิจัยแห่งชาติ , ดร.ธารากร วุฒิสถิรกูล นายกสมาคมการค้าการลงทุนเส้นทางสายไหมไทย-จีน  ดำเนินรายการโดยนายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ อดีตนายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน 
     เนื่องจากมีข้อจำกัดผู้เข้าร่วมงานสัมมนาตามประกาศกรุงเทพมหานครในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จึงเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถติดตามชมการสัมมนาผ่านการถ่ายทอดสดทางเพจ


     ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. และเพจเฟซบุ๊ก คณะวิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  https ://www.facebook.com/ExtensionUTCC  หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์ Bangkok Today  และทางเว็บไซต์ www.theleaderasia.com