ADS


Breaking News

‘สาธิตกรุงเทพธนฯ’ จัดประชุมออนไลน์ผู้ปกครอง รับเปิดเทอมใหม่ เสริมสร้างความเข้าใจเป็นเสมือนเพื่อนของพ่อแม่ นร.ทุกคน

‘สาธิตกรุงเทพธนฯ’ พร้อมรับเปิดเทอมใหม่
จัดประชุมออนไลน์ สร้างความเชื่อมั่นให้ ผปค.
ตอกย้ำเป็นเพื่อนพ่อแม่ของลูกๆ นร. ทุกคน
     เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ระบาดรอบใหม่ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี นอกจะวางมาตรการอย่างเข้มข้นในการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ปกครองมาโดยตลอด ล่าสุดจึงได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง ทางการประชุมทางออนไลน์ เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบนโยบายและกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียน รวมทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้ปกครองและคุณครูด้วย
     ในวันที่ 22 พ.ค. ที่ผ่านมา โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ได้มีการจัดการประชุมออนไลน์ สำหรับผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครองทุกท่านได้รับทราบนโยบายและความมุ่งมั่นในการพัฒนานักเรียน รับทราบกระบวนการจัดการเรียนการสอน กฏระเบียบและการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน รวมถึงยังทำให้ผู้ปกครองและคุณครู มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน อันนำมาซึ่งการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
     การประชุมผู้ปกครองออนไลน์ จัดผ่านทาง ZOOM ในเวลา 09:15-10:30 น. เป็นการประชุมในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยมี ครูเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี เป็นผู้ชี้แจงนโยบายของโรงเรียน และ ดร.สุวรรณา ดวงจินดา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ ชี้แจงเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน และนโยบายการจัดการเรียนการสอน มาตรการป้องกัน โควิด-19 ในโรงเรียน/ห้องเรียน หรือระหว่างการเรียนการสอน และการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
นางอมรา จิตต์กุศล รองผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา ชี้แจงเรื่องการดูแลระเบียบวินัยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า และ นายดุสิต บุญอาจ รองผู้อำนวยการฝ่ายมัธยม ชี้แจงเรื่องกิจกรรมหน้าเสาธง โดยเน้นกิจกรรมทักษะ 3 ภาษา
     และต่อมาเวลา 10:45-12:00 น. เป็นการประชุมผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาล โดยมี ครูเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี เป็นผู้ชี้แจงนโยบายของโรงเรียน และ นางพรรณี กมลเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมวัย เป็นผู้ชี้แจงเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอนของระดับปฐมวัย
     ครูเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง ยังได้ฝากความห่วงใยถึง ผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่าน ให้ดูแลรักษาสุขภาพและสุขอนามัยของตนเอง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 อย่างเคร่งครัด และขอให้ทุกท่านปลอดภัย
     “การจัดการประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้ ก็เพื่อต้องการให้ท่านผู้ปกครองได้รับทราบนโยบายของทางโรงเรียน รวมทั้งกระบวนการเรียนการสอน กฏระเบียบต่างๆ ที่สำคัญ ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้ปกครองและคุณครูด้วย เอิร์นย้ำเสมอว่า เอิร์นบริหารโรงเรียนด้วยหัวใจของคนเป็นแม่ ทำให้เข้าใจหัวอกของบรรดาผู้ปกครอง ดังนั้นเอิร์นเป็นเหมือนเพื่อนของคุณพ่อคุณแม่ของลูกๆ นักเรียนทุกๆ คน ยินดีรับฟังคำติคำชมและคำแนะนำ ตัวเอิร์นเองก็จะอยู่ในไลน์ (LINE) ทุกๆ กลุ่มของผู้ปกครอง ดังนั้นผู้ปกครองทุกท่านก็จะมี ไลน์ (LINE)  ส่วนตัวของเอิร์น สามารถเข้ามาปรึกษาปัญหา หรือแชร์ความคิดเห็น ติชมได้ตลอดเวลาเลยค่ะ”
     โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี โรงเรียนระบบสาธิตมาตรฐานอินเตอร์แต่มีความเป็นไทย มีการสอนสนทนาสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีน จากเจ้าของภาษาเอง (Teacher และ เหล่าซือ) ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทำให้นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษา ทั้งไทย อังกฤษ และจีน ได้อย่างมืออาชีพ ผู้ปกครองหรือนักเรียนที่สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-408-1919 และ 089-305-1111 หรือ www.satitbtu.ac.th