ADS


Breaking News

ถามตอบ เคลียร์ชัดเรื่องวัคซีนโควิด-19 ด้อยประสิทธิภาพจริงหรือ?

วัคซีนโควิด-19 ที่มีในไทยตอนนี้
ด้อยประสิทธิภาพจริงหรือ?
     - ไม่จริง ปัจจุบันการทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนโควิดแต่ละตัวไม่สามารถเปรียบเทียบกันตรง ๆ ได้ เนื่องจากมีการศึกษาในสถานที่ที่แตกต่างกัน สายพันธุ์ไวรัสต่างกัน กลุ่มทดลองมีความแตกต่างกัน ผลการทดลองจึงอาจไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัคซีนได้
     - วัคซีนทุกตัวที่ผ่านการรับรองในระยะ 3 มีประสิทธิภาพในการป้องกันความรุนแรงของโรคและการเสียชีวิตจากโรคในอัตราที่ใกล้เคียงกัน
     - วัคซีนทุกตัวไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ 100% ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อใดก็ตาม
     - วัคซีนที่มีอยู่ตอนนี้มีประสิทธิภาพที่ดีพอในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะในแง่ของการลดความรุนแรงของโรคและลดอัตราการเสียชีวิตลงได้
     - จากการเก็บข้อมูลสถิติในผู้ที่ฉีดวัคซีน "ซีโนแวค หรือ แอสตร้าเซนเนก้า" สามารถป้องกันการเสียชีวิตจากโควิด-19 ได้ 100%
     - ความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากโควิด-19 สูงกว่าการเกิดอาการข้างเคียงจากวัคซีนมาก
     - กลุ่มอายุน้อยและเพศหญิงมีโอกาสเกิดอาการข้างเคียงจากวัคซีนมากกว่า
     - กลุ่มผู้สูงอายุ หรือมีโรคประจำตัวไม่ได้ทำให้เกิดผลข้างเคียงมากขึ้น ในขณะที่หากติดเชื้อโควิด-19 จะมีอาการหนักกว่าคนปกติ จึงต้องมาฉีดวัคซีนเพื่อลดความรุนแรงของโรค
     - ยิ่งเวลานานไป โอกาสติดโรคจะเพิ่มมากขึ้น ยิ่งฉีดเร็วยิ่งดี ยิ่งมีภูมิต้านทานเร็วยิ่งดี
ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564

ถามตอบ เคลียร์ชัดเรื่องวัคซีนโควิด-19
     - มีคนเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไหม?
     ยังไม่พบรายงานการเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีน

     - ฉีดเลย หรือรอก่อน?
     ฉีดเลย การฉีดวัคซีนไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหน สามารถป้องกันการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ได้ 100% อีกทั้งเป็นการป้องกันสมาชิกในครอบครัวที่ยังไม่มีวัคซีนให้ใช้ได้ เช่น ในเด็ก

     - เลือกยี่ห้อวัคซีนได้ไหม?
     ให้เลือกวัคซีนที่ฉีดได้เร็วที่สุดยี่ห้อใดก็ได้ เพราะทุกยี่ห้อมีประสิทธิภาพสูงและการได้วัคซีนเร็วที่สุดเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด

     - ฉีดแล้วมีโอกาสติดเชื้อซ้ำได้ไหม?
     ฉีดแล้วอาจติดเชื้อซ้ำได้แต่จะมีอาการไม่หนักหรือไม่มีอาการและสามารถฉีดเพิ่มในภายหลังเพื่อกระตุ้นภูมิได้

     - ทำไมผู้สูงอายุและกลุ่ม 7 โรคเสี่ยงควรรีบฉีดวัคซีน?
     เพราะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เมื่อติดเชื้อจะทำให้อาการรุนแรงมากกว่าคนปกติ วัคซีนจะช่วยป้องกันการป่วยรุนแรงและการเสียชีวิตได้

     - ผลข้างเคียงของวัคซีนซีโนแวค
     อาการแพ้รุนแรงพบได้ 1 ใน 100,000
     อาการไข้ ปวดบวม แดงร้อน พบน้อยกว่า 10%
     อาการชา เกิดขึ้นชั่วคราว เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ร่างกายไม่พร้อม ความกังวล พบได้ 2-3 วัน หรือ บางรายอาจเป็นได้นาน 1 สัปดาห์ และหายเป็นปกติ ยังไม่พบกรณีที่เป็นอันตรายร้ายแรง หรือเรื้อรัง

     - ผลข้างเคียงของวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า
     พบอาการแพ้รุนแรงได้ 1 ใน 100,000
     อาการ ไข้ อ่อนเพลีย พบได้บ่อยส่วนใหญ่ไม่รุนแรงแต่บางคนอาจมีไข้สูงได้ 
     มีรายงานพบลิ่มเลือดชนิดที่เกล็ดเลือดต่ำ ในต่างประเทศซึ่งยังไม่พบในประเทศไทย โอกาสเกิดคาดว่าน้อยกว่า 1 ในล้าน 

     - หากมีอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนโควิด-19?
     ณ จุดฉีดวัคซีนจะมีแพทย์และเจ้าหน้าที่ เตรียมพร้อมให้การดูแลหากมีการแพ้เกิดขึ้น
ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564

ฉีด (วัคซีน) เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
     - การฉีดวัคซีนโควิด-19 ในประชากรกลุ่มใหญ่ให้ครอบคลุมมากกว่า 70% ของประชากรทั่วประเทศ จะสามารถช่วยให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ดีขึ้น
     - ประเทศอังกฤษ มีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ถึง 70% ของประชากร ทำให้สามารถลดอัตราการการติดเชื้อได้อย่างชัดเจน นำไปสู่จำนวนผู้เสียชีวิตที่ลดเป็นศูนย์ราย ในขณะที่ประเทศฝรั่งเศสมีการชะลอการให้วัคซีนชั่วคราวเนื่องจากพะวงเรื่องลิ่มเลือด ทำให้ปัจจุบันอัตราผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตยังคงสูงอยู่
    - เมื่อฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม โอกาสที่ติดโรคโควิด-19 จะลดลง เพราะร่างกายมีระดับภูมิต้านทานเพิ่มสูงขึ้น
     - ผลการศึกษาระยะที่ 3 วัคซีนป้องกันการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตได้ 100%
     - หากปล่อยให้เกิดการระบาดเป็นวงกว้างจะทำให้ไวรัสมีโอกาสกลายพันธุ์ได้มากขึ้นและเชื้อกลายพันธุ์อาจดื้อวัคซีนได้
     - เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ ป้องกันตัวเรา ครอบครัวและชุมชนของเรา
     - วัคซีนป้องกันการติดเชื้อในครอบครัว
     - ประชาชนสามารถกลับมามีวิถีชีวิตปกติได้เร็วขึ้น
ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564

ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก

     - ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
     คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

     - ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ
     โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     - ผศ.นพ.กำธร มาลาธรรม
     คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล