ADS


Breaking News

การพัฒนาหน้ากากป้องเชื้อโรคแบบคลุมศรีษะชนิดมีพัดลมพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ผ่านมาในประเทศไทยเราได้เห็นงานวิจัย ผลงานนวัตกรรมจากฝีมือคนไทยมากมายในการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อช่วยในการลดจำนวนผู้ติดเชื้อ จากสาเหตุของการขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อที่มีจำนวนไม่เพียงพอต่อสถานการณ์ช่วงการแพร่ระบาดครั้งแรกในไทย ไม่ใช่เพียงแค่หน้ากากอนามัยทางการแพทย์เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงหน้ากากแรงดันบวกสำหรับใช้ป้องกันของบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะที่ขาดแคลนเช่นกัน เมื่อการระบาดทวีความรุนแรงขึ้น ความต้องการอุปกรณ์ป้องกันของแพทย์ยิ่งเพิ่มขึ้นตาม โรงพยาบาลทั่วประเทศประสบปัญหาเดียวกัน เช่นเดียวกับโรงพยาบาลวชิระ โรงพยาบาลในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ส่งผลให้ทางมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชคิดค้น พัฒนา หน้ากากป้องกันเชื้อโรคแรงดันบวกพร้อมชุดกรองอากาศ ที่ประยุกต์จากวัสดุ เครื่องมือในโรงพยาบาลขึ้นมาเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วช. #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ #หน้ากากอนามัย