ADS


Breaking News

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 27 พ.ค. 64

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 

ณ วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564

🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 3,323 ราย

รวมผู้ติดเชื้อสะสม 141,217 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,132 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 1,219 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 21 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 951 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก

การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 37,389 ราย) 

เสียชีวิตรวม 920 ราย(วันนี้มีรายงาน

ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 47 ราย)

รักษาหายป่วยแล้ว 93,828 ราย 

(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 2,063 ราย)

รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 46,469 ราย


ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)

2,083 ราย มีรายละเอียดดังนี้

จากกรุงเทพฯ(894) ปริมณฑล (601) จังหวัดอื่น ๆ (588)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง

มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 21 ราย 

และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ

การรักษาที่กรุงเทพฯ(1)  และ สระแก้ว(20)  

มีรายละเอียดดังนี้

- จากประเทศอินเดีย 1 ราย

- จากประเทศกัมพูชา 20 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 169 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.5 ล้านราย

(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 

ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 150.7 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.1) 

- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 23,500 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 606,179 ราย 

- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 27.3 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 211,553  ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 24.6 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 89.9

- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 84 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 102 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 143,318 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 22 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,216 ราย

- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 533,367  ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่

อยู่ที่ 7,478 ราย

- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 26,989  ราย 

มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 190  ราย 

- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,883 ราย

โดยกำลังรักษาอยู่ 701 ราย

- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 313 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 45 ราย


ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 

และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม

การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม