ADS


Breaking News

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564 "NATIONAL INNOVATION AWARDS 2021"

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564
NATIONAL INNOVATION AWARDS 2021
รางวัลนวัตกรรมทรงเกียรติสูงสุดของประเทศไทย
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ
ด้านสื่อและการสื่อสาร
ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น
ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2564
สมัครและติดตามรายละเอียดได้ที่
Email : awards@nia.or.th
Tel : 080-070-2999 (พัชรีนาถ)
FB NIA : National Innovation Agency
Twitter : @niathailand 
Youtube : NIA Channel
แม้จะนั่งไทม์แมชชีนย้อนเวลากลับไปอดีตได้ ก็ไม่มีเวทีนวัตกรรมใดที่จะทรงคุณค่าเท่ากับเวทีนี้อีกแล้ว! ภายใต้การสานต่อพลังแห่งความสร้างสรรค์อันยิ่งใหญ่ของคนไทย จนมาเป็นสุดยอดนวัตกรรมของประเทศอย่างยาวนานสู่ปีที่ 17 กับเวที “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ” รางวัลล้ำค่าเหนือกาลเวลา

รางวัลที่จะเป็นเครื่องการันตีให้รู้ว่าผลงานและองค์กรนวัตกรรมของคุณ สร้างประโยชน์ต่อประเทศในหลายมิติ ผลักดันการเติบโตทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศได้อย่างแท้จริง

พร้อมหรือไม่? กับการก้าวสู่เส้นทางอันทรงเกียรติของวงการนวัตกรรมไทย เพื่อเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ พร้อมกับผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น “ชาติแห่งนวัตกรรม” ไปพร้อมๆกัน

ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564” ซึ่งในปีนี้แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่
📌 1. ด้านเศรษฐกิจ สำหรับผลงานนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าเชิงพาณิชย์ และเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ
📌 2. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม สำหรับผลงานนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
📌 3. ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ สำหรับผลงานนวัตกรรมที่มีการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์และบริการ
📌 4. ด้านสื่อและการสื่อสาร สำหรับผลงานนวัตกรรมและบุคคลที่สร้างสรรค์เนื้อหาและวิธีการสื่อสาร
📌 5. ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น สำหรับองค์กรที่มีการบริหารจัดการนวัตกรรมในองค์กรอย่างโดดเด่นตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ ระดับกระบวนการ ถึงระดับโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร🛎
ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2564
🔎 ดูรายละเอียด จองคิวรับคำปรึกษา (Mentoring Program) และสมัครผ่านทางออนไลน์ที่ https://award.nia.or.th
☎ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ awards@nia.or.th หรือ 080-070-2999 (พัชรีนาถ)
.