ADS


Breaking News

"อว. เผยฉีดวัคซีนทั่วโลกแล้ว 1,742 ล้านโดส ใน 197 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 49.30 ล้านโดส ไทยฉีดแล้วมากกว่า 3.208 ล้านโดส"

     ➡️(27 พฤษภาคม 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 1,742 ล้านโดส ใน 197 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 29.8 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณารายประเทศพบว่าอิสราเอลได้ฉีดวัคซีนครอบคลุมเกินครึ่งของประชากรแล้ว ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 289 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 132 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"

     ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 49.30 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (31.7% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 26.279 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 3,208,882โดส โดยฉีดให้กับบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 35.8%

     🌏ในการฉีดวัคซีน จำนวน 1,742 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ

     1. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 4 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 90% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

1. จีน จำนวน 546.71 ล้านโดส (19.5% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)

2. สหรัฐอเมริกา จำนวน 289.21 ล้านโดส (44.1%)

3. สหภาพยุโรป จำนวน 229.20 ล้านโดส (25.8%)

4. อินเดีย จำนวน 202.53 ล้านโดส (7.4%)

     2. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)

1. มัลดีฟส์ (63.1%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm )

2. อิสราเอล (58.4% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)

3. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (57.8%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Sputnik V)

4. บาห์เรน (54.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Sputnik V)

5. ชิลี (46.6%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Sinovac)

6. สหราชอาณาจักร (46.4%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Moderna และ Pfizer/BioNTech)

7. สหรัฐอเมริกา (45.1%) (ฉีดวัคซีนของ J&J, Moderna และ Pfizer/BioNTech)

8. กาตาร์ (43.0%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech)

9. ฮังการี (42.1%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Moderna, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Sputnik V)

10. อุรุกวัย (37.8%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และSinovac)

     3. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค

1. เอเชียและตะวันออกกลาง 54.17%

2. อเมริกาเหนือ 19.9%

3. ยุโรป 17.58%

4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.42%

5. แอฟริกา 1.67%

6. โอเชียเนีย 0.26%

     4. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 49,308,311 โดส ได้แก่

1. อินโดนีเซีย จำนวน 26,279,853โดส (4.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca

2. ฟิลิปปินส์ จำนวน 4,495,375 โดส (2.0%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V และ AstraZeneca 

3. กัมพูชา จำนวน 4,113,384 โดส (12.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca และ Sinovac

4. สิงคโปร์ จำนวน 3,728,869 โดส (31.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Moderna

5. ไทย จำนวน 3,208,882 โดส (2.4%* ของประชากร)  ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca  

6. พม่า จำนวน 2,994,900 โดส (2.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca

7. มาเลเซีย จำนวน 2,605,306 โดส (4.0%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac 

8. เวียดนาม จำนวน 1,034,372 โดส (0.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca

9. ลาว จำนวน 814,090โดส (5.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm และ Sputnik V

10. บรูไน จำนวน 33,850 โดส (3.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ

     5. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 

จัดสรรวัคซีนแล้วทั้งหมด 3,852,043 โดส 

จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 3,20,882 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น

-เข็มแรก 2,214,721 โดส

-เข็มสอง 994,161 โดส

     แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข

     ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)