ADS


Breaking News

ททท.ประกาศ ยกเลิกการจัดงาน "สงกรานต์ ริน รด พรม ใส่หน้ากาก ไม่สาดน้ำ Amazing ยิ่งกว่าเดิม"

     ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก จึงขอประกาศยกเลิกการจัดงาน "สงกรานต์ ริน รด พรม ใส่หน้ากาก ไม่สาดหน้า Amazing ยิ่งกว่าเดิม" ในวันที่ 13 - 15 เมษายน 2564 ณ บริเวณพื้นที่ลานกิจกรรม รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ (สถานีมักกะสัน) กรุงเทพมหานคร 
     จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้