ADS


Breaking News

พิธีมอบวุฒิบัตร ประจำปี 63 สาธิตกรุงเทพธนฯ หนุนเด็กๆภูมิใจในความสำเร็จทางการศึกษา

‘สาธิตกรุงเทพธนฯ’ มอบวุฒิบัตร ประจำปี 63
ส่งเสริม นร. เกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จ
     โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี จัดพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 รุ่นที่ 4 และพิธีประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ณ ห้องประชุม BTD Hall โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี โดยมี ครูเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหาร โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี เป็นประธานของงาน โดยมี ผู้บริหาร, คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง
     สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเองและตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา มีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาในระดับสูงขึ้นต่อไป นักเรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกได้เหมาะสมกับวัย  สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพการศึกษาและการให้บริการ ตลอดจนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ชื่อเสียงด้านการศึกษาของโรงเรียน เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ครู, นักเรียน และผู้ปกครอง และเผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียนต่อชุมชน รวมทั้งยังให้ผู้ปกครองได้ร่วมชื่นชมยินดีกับความสำเร็จของบุตรหลาน นั่นเอง
     สำหรับกิจกรรมของระดับชั้นอนุบาล มี ครูเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้นักเรียนที่จบการศึกษาระดับปฐมวัยปีที่ 3 จำนวน 29 คน พร้อมมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในกิจกรรมวันมาฆบูชา ก่อนที่ครูเอิร์นจะกล่าวในโอวาทแก่เด็กนักเรียน ตามด้วย ตัวแทน นร.ชั้น อ.3/1, ชั้น อ.3/2 และชั้น อ.3/3 กล่าวขอบพระคุณคุณครู เป็นภาษาไทย, ภาษาจีน และ ภาษาอังกฤษ ตามลำดับ ปิดท้ายด้วยการถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

     ส่วนกิจกรรมพิธีประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา มี ครูเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง เป็นประธานของงาน พร้อมด้วย ดร.สุรรณา ดวงจินดา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ, นางอมรา จิตต์กุศล รองผู้อำนวยการฝ่ายประถม โดยครูเอิร์นได้ทำพิธีมอบประกาศนียบัตร ก่อนที่ตัวแทน นร. จะนำกล่าวคำปฏิญาณ ต่อด้วยการร้องเพลงมาร์ชสาธิตฯ จากนั้นครูเอิร์นได้กล่าวให้โอวาท ปิดท้ายด้วยการถ่ายรูปหมู่ร่วมกับคณะผู้บริหาร, ครู และ นร. เป็นอันเสร็จพิธี
     ครูเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง กล่าวว่า “ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อย และพี่ๆ ป.6, ม.3, ม.6 ที่เข้ารับวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรในวันนี้นะคะ ขอให้ลูกๆ ทุกคน เติบโตไปเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของครอบครัว ของสังคม และของประเทศชาติต่อไป ประสบความสำเร็จดังที่ฝันนะคะ”
     โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี โรงเรียนระบบสาธิตมาตรฐานอินเตอร์ แต่มีความเป็นไทย มีการสอนสนทนาสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีน จากเจ้าของภาษาเอง (Teacher และ เหล่าซือ) ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทำให้นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษา ทั้งไทย อังกฤษ และจีน ได้อย่างมืออาชีพ ผู้ปกครองหรือนักเรียนที่สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-408-1919-28, 02-408-8111, 02-408-1555 หรือ www.satitbtu.ac.th