ADS


Breaking News

ขุนศึก ๒ นครา ตอน ศึก ๙ ทัพ แถลงข่าว 28 เม.ย.64 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ครูชูชีพ ขุนอาจ ม.กรุงเทพธนบุรี

โครงเรื่อง ละครขุนศึก ๒ นครา ตอน ศึก ๙ ทัพ
ประพันธ์บทและกำกับ โดยครูชูชีพ ขุนอาจ ครูไทยของแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๖๔
     บทละครและเนื้อหาของละครเรื่องนี้ถูกสร้างขึ้นจากพญานาค ๙ พระองค์และได้เกิดเหตุการณ์ขึ้นในเมืองบาดาล เกิดทะเลาะกันโดยมีสาเหตุเกิดจากการแย่งชิงนางนาคี เลยต่อสู้กันจนพระฤาษีอนันตนาคราชมาเจอเหตุการณ์จึงได้ห้ามไว้และมีการสอนสั่งว่า เราและท่านก็เป็นพญานาคเหมือนกันจะมารักใคร่กันและมาทะเลาะกันเพื่อแย่งชิงผู้หญิงมันจะเสียหายถึงวงศ์ตระกูลพญานาคทั้งหมด ถ้าเช่นนั้นต้องถูกทำโทษโดยการให้ไปเกิดเป็นมนุษย์เพื่อให้รู้ว่าเมืองมนุษย์มีแต่ความรักโลภโกรธหลงทะเลาะเบาะแว้งคดโกงรบราฆ่าฟันกัน และสุดท้ายพญานาคที่ถูกให้มาเกิดที่เมืองมนุษย์ ถูกฆ่าตายจึงได้กลับไปเมืองพญานาคที่อยู่ใต้บาดาล หรือเมืองสวรรค์จึงทำให้รู้ว่าเป็นพญานาคดีกว่า ซึ่งมนุษย์ได้สักการะบูชา ถึงแม้จะเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือสัตว์ในโลกทิพย์ซึ่งมีบุญญาธิการเป็นที่พึ่งทางจิตใจและทำให้มนุษย์ที่ได้สักการะบูชาเพื่อเกิดความศรัทธาและศักดิ์สิทธิ์บังเกิดแก่มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวง