ADS


Breaking News

APREA ขยายการเข้าถึงอสังหาริมทรัพย์โดยการลงทุนในเชิงโครงสร้าง เพื่อผลักดันขอบเขตและสร้างโอกาสใหม่ในภูมิภาค

APREA รีแบรนด์ดิ้งฉลอง 16 ปี ของการสนับสนุนอุตสาหกรรมระยะยาว ด้วยจุตประสงค์ที่ค้นพบใหม่ใน "การขับเคลื่อนอนาคตของอสังหาริมทรัพย์"
     สิงคโปร์ - 7 เมษายน 2564 APREA ฉลองครบรอบ 16 ปี ด้วยนิยามใหม่แห่งพันธกิจที่ทางสมาคมได้กำหนด เพื่อส่งเสริมการเดิบโตในภาคอสังหาด้วยการเป็นกระบอกเสียงให้กับสมาชิกในด้านนโยบายสนับสนุนการเข้าถึงการวิจัยและชัอมูลเชิงลึกที่ก้าวหน้าในอุตสาหกรรม และเชื่อมโยงสมาชิกเข้ากับโอกาสทางธุรกิจ

     นับเป็นประวัติการณ์ของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของเอเชียในช่วง 60 ปีที่ผ่านมา โตยศตวรรษที่ 21 ได้ถูกขนานนามให้เป็น "ศตวรรษแห่งเอเชีย" แม้จะเกิดความวุ่นวายในการแพร่ระบาด แต่ภูมิภาคเอเชีย ยังคงเป็นจุตเริ่มต้นของการเติบโตของโลกในอนาคต มีการคาดการณ์ว่าจะมีเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุตในโลก รวมไปถึง จีน ญี่ปุ่น อินเดีย และภูมิภาคอาเชียนในปี 2573 เป็นต้นไป ด้วยแรงหนุนจากกระแสทางด้านประชากร การขยายตัวของเมืองในเอเชียแปชิฟิก นับเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่จะผลักตันการเติบโตของชนชั้นกลางและวัฏจักรของการบริโภคที่เพิ่มมากขึ้น อสังหาริมทรัพย์ถือเป็นส่วนหนึ่งของเมกะเทรนด์เชิงโครงสร้างของภูมิภาคที่จะอยู่ใด้นานยิ่งกว่าการแพร่ระบาด
     ศตวรรษแห่งเอเชีย - การเติบโตทางต้านอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย ประมาณการว่าภูมิภาคนี้จะต้องการการลงทุน 26 ล้านล้านดอลลาร์ ตั้งแต่ปี 2659 ถึง 2573 หากต้องการรักษาโมเมนตัมในการเติบโตเอาไว้ ขจัดความยากจนและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีมูลคำถึง 1.7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐต่อปีจนถึงสิ้นทศวรรษ ปัจจุบันมีการลงทุนเพียงประมาณ 900 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ หากนโยบายเอื้อให้ภาคเอกชนได้เข้ามาเติมในส่วนที่ขาดอยู่ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะเพิ่มโอกาสในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานกว่า 8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในอีกสิบปีช้างหน้า

     "โครงสร้างพื้นฐานถือเป็นตัวแปลสำคัญที่ชี้ให้เห็นว่าผลกระทบของการขยายตัวของเมือง เป็นประโยชน์กับอสังหาริมทรัพย์ ด้วยข้อกำหนดสำคัญสำหรับประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วซึ่งในท้ายที่สุดจะเป็นเจ้าภาพมากกว่าครึ่งหนึ่งของมหานครของโลก การลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเอเชียแปชิฟิก เป็นวัฏจักรซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงหลายทศวรรษ" ความคิดเห็นของนายจอห์น ลิม ประธานของ APREA ผู้ร่วมก่อตั้งและรองประธานกรรมการบริหาร ARA Asset Management จำกัด

     ความตัองการโครงสร้างพื้นฐานคาดว่จะเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ ดังนั้น การจัดหาเงินทุนที่ยั่งยืนของโครงการขนาดใหญ่เหล่านี้จะได้รับแรงฉุด และจะมีโอกาสให้ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมเนื่องจากความคิดริเริ่มด้านโครงสร้างฟื้นฐานหลายโครงการสอดคล้องกับการจัดสรร ESG (Environmental, Social, and Governance) การพัฒนาขึ้นใหม่ การเชื่อมต่อ และการเติบโตทางเศรษฐกิจ
     แรงบันดาลใจทางเศรษฐกิจ- ตัวขับเคลื่อนสำคัญในภูมิภาค ความมุ่งมั่นในการพัฒนาทางเศรษฐกิจของภูมิภาคจะทำให้เกิดแรงผลักดันที่จำเป็นต่อการใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและยกระดับออกจากความตกต่ำของไวรัสโคโรนา

     จีนได้ประกาศแผนการที่จะมุ่งเน้นการพัฒนา "โครงสร้างพื้นฐานใหม่" เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญที่ประกาศไว้ในช่วง 5 - 7 ปีข้างหน้า จะต้องใช้เงินเกือบ 7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ การเดิมพันยังวางอยู่ในภาคโครงสร้างพื้นฐานของอินเดีย โดยงบประมาณล่าสุดที่รัฐบาลยินเดียได้ให้คำมั่นที่จะขยายการใช้จ่ายเป็น 1.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐไปยังท่อส่งโครงสร้างพื้นฐาน การสร้างสถาบันการเงินที่สามารถเปิดบทบาทของตลาดทุนในการจัดหาโครงสร้างพื้นฐาน

     ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โครงการความมุ่งมั่นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกำลังเกิดขึ้นทั่วทั้งภูมิภาค ประธานาธิบดี ดูแตร์เต "สร้าง! สร้าง! สร้าง" แผนโครงสร้างฟื้นฐานที่พิสิปปินส์กำลังดำเนินการมีมากกว่า 75 โครงการ โดยคาดการณ์ว่จะมีคำใช้จ่ายกว่า 180,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในอินโดนีเซีย ก็ได้เริ่มโครงการระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่เชื่อมการเดินทาง 140 กม. ระหว่างจาการ์ตาและบันดุงด้วยเช่นกัน 

     "ตามที่กล่าวมา เศรษฐกิจ 2.4 ล้านล้านดอลลาร์ในเเชียตะวันออกเฉียงใต้มีขนาตใหญ่เป็นอันดับ 7 ของโลก และคาดว่าจะขึ้นเป็นอันตับ 4 ในเอเชียแปซิฟิกภายในปี 2593 กลุ่มแรงงานจะเพิ่มขึ้นอีก 60 ล้านคน ในขณะที่ประชากรในเมืองมีการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นกว่า 90 ล้านคนภายในปี 2573 ความจริงก็คือ อาเชียนต้องการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหากต้องการรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจให้ยั่งยืน" กล่าวโดย Sigrid Zialcita ประธานกรรมการบริหารของ APREA
     แผนการรวมเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ จะช่วยกระตุ้นให้โครงสร้างพื้นฐานเติบโตอย่างรวดเร็ว ในขณะที่โครงการ Belt Road Initiative ของจีน ได้พาดหัวช่าวอย่างแน่นอนถึงความพยายามในการเชื่อมต่อเอเชีย แน่นอนว่า พวกเขาไม่ได้อยู่เพียงคนเดียว ญี่ปุ่นเองก็ประกาศอย่างชัดเจน ถึงความร่วมมือเพื่อโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพเพื่อขยายการระดมทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระดับภูมิภาค โปรแกรมทางการทูตด้านโครงสร้างพื้นฐานยังเห็นได้จากความร่วมมือของสหรัฐฯ และออสเตรเลียในโครงการโครงสร้างพื้นฐานระดับภูมิภาค เช่นเดียวกับทางสหภาพยุโรป ที่มีกลยุทธ์การ "เชื่อมต่อยุโรปและเอเชีย" ทั้งหมดนี้ ชี้ให้เห็นถึงความเป็นสากลของมหานครในเอเชียแปชิฟิก

     การเติบโตและการเพิ่มขึ้นของ REITs (ความเชื่อมั่นในการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์) นโยบายของรัฐบาลในระดับภูมิภาค จะยังคงเอื้อต่อความพยายามที่มีนัยยะของประเทศที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ในการพัฒนาระบบ REIT ของตนเอง สภาพเศรษฐกิจที่อยู่ในการแข่งขันเพื่อรักษาความปลอดภัยของ REIT ในอนาคต และโมเมนตัมที่สำคัญจะถูกสร้างขึ้น เพื่อการกำกับดูแล พยายามที่จะนำหน้าในเกมการแข่งขัน การเติบโตต่อไปของกลุ่มสินทรัพย์จะถูกขับเคลื่อนด้วยการมีส่วนร่วมของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ความเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วของ REIT ในภูมิภาค หุ้นของกลุ่มบริหารสินทรัพย์ จะยังคงเดิบโตอย่างต่อเนื่อง

     "มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ REIT ในภูมิภาคเพิ่มขึ้นจากต่ำกว่า 6 พันล้านตอลลาร์สหรัฐ ในช่วงเริ่มต้นของศตวรรษใหม่ มาเป็นมากกว่า 315 พันล้านตอลลาร์ ณ ขณะนี้มีตัวขับเคลื่อนสำคัญที่ต้องพิจารณาถึง เมื่อตลาด RE!T ของจีนและอินเดียก่อตั้งขึ้นและเติบโตเต็มที่แล้ว เอเชียแปซิฟิกจะเป็นศูนย์กลาง REIT ทั่วโลก ตัวยมูลค่าตลาดรวมแตะที่ 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐภายในสิ้นทศวรรษนี้ ซึ่งสูงกว่าสหรัฐฯ" Zacita กล่าว
     โอกาสมากมายรออยู่ข้างหน้า ภายในปี 2573 เมืองใหญ่ที่สุด 7 ใน 10 แห่งของโลกจะอยู่ในเอเซียแปซิฟิก ประซากรในเมืองของภูมิภาคนี้จะขยายตัวเกือบสามพันล้านคน มากไปกว่านั้น ภูมิภาคนี้กำลังเกิดขึ้นเพื่อเป็นจุดสนใจในการลงทุนสำหรับนักลงทุนข้ามชาติ นอกจากนี้ภูมิภาคนี้ยังคงเป็นพื้นที่ที่ร้อนแรงของกิจกรรมการก่อสร้างและเมื่อเมืองต่าง ๆ ยังคงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความด้องการพื้นฐานสำหรับอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานจะเพิ่มขึ้นควบคู่ไปด้วย ในขณะที่การมุ่งเนันทางเศรษฐกิจหันไปสู่การฟื้นตัวในระยะยาวมากขึ้น การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและ REITs จึงเป็นส่วนสำคัญของสมการนี้ เพื่อเร่งการฟื้นตัวของภูมิภาคการแพร่ระบาดและสร้างความมั่นคงในอนาคตทางเศรษฐกิจ

     "ผลประโยชน์ของการลงทุนในสถาบันสินทรัพย์จะชัดเจนมากขึ้นเมื่อโลกก้าวไปสู่อนาคตหลังการระบาดใหญ่ การจัดสรรให้กับภูมิภาคจากนักลงทุนทั่วโลกสามารถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันการเติบโต จะเป็นโอกาสในการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ เอเชียแปซิฟิกยังคงเตรียมพร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากการปฏิวัติในอสังหาริมทรัพย์ เป้าหมายของ APREA คือการปูทางไปสู่ความก้าวหน้าของโอกาสในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของภูมิภาค" นายจอห์น ลิม กล่าว