ADS


Breaking News

อนามัย แนะ สวมหน้ากากถูกต้อง และพร้อม D-M-H-T-T-A เพียงพอป้องกันโรค

กรมอนามัย เผย สวมหน้ากากถูกวิธี และยึดหลัก D-M-H-T-T-A ก็เพียงพอป้องกันโรค
     กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผย ประชาชนสามารถป้องกันตนเองจากเชื้อโควิด-19 ด้วยการสวมหน้ากาก ไม่จำเป็นต้องสวมทับสองชั้น แต่ต้องสวมถูกวิธี เมื่อออกนอกบ้าน พร้อมย้ำยึดหลักปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด  
     นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า กรมอนามัยได้ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ พันโท นายแพทย์โชคชัย สุวรรณกิจบริหาร โรงพยาบาลกรุงเทพ รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดทำคำแนะนำเกี่ยวกับการสวมหน้ากากและการป้องกันตนเองจากโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่งเกิดจากเชื้อสายพันธุ์อังกฤษ B.1.1.7 ที่สามารถแพร่กระจายได้ง่ายและรวดเร็วกว่าเดิม จึงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ซึ่งการสวมเพียงชั้นเดียวก็มีประสิทธิภาพเพียงพอในการป้องกันโควิด-19 หากสวมอย่างถูกวิธี โดยไม่จำเป็นต้องสวมทับสองชั้นแต่ต้องสวมให้แนบกระชับกับใบหน้า
     นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า สำหรับหน้ากากผ้าควรเป็นชนิดที่เย็บสองชั้นขึ้นไป และควรเปลี่ยนหน้ากากทุก ๆ 6-8 ชั่วโมง หากหน้ากากเปียกชื้น สกปรก หรือเมื่อออกจากสถานที่แออัด กรณีต้องเดินทาง โดยขนส่งสาธารณะที่ไม่สามารถดำเนินมาตรการเว้นระยะห่าง หรือการระบายอากาศไม่ดี ควรสวมหน้ากากตลอดเวลา ลดการพูดคุย งดกินอาหารและเครื่องดื่มขณะเดินทาง ร่วมกับการปฏิบัติให้มีสุขอนามัยที่ดี เช่น ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซนต์ และเปลี่ยนหน้ากากทันทีเมื่อออกจากสถานที่นั้น ๆ นอกจากนี้ในปัจจุบัน ยังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าการสวมใส่หน้ากากซ้อนทับสองชั้นจะได้ประโยชน์เมื่อเทียบกับข้อด้อยที่เกิดขึ้น  เช่น ทำให้รู้สึกอึดอัดมากขึ้น หายใจไม่สะดวก และมีโอกาสสัมผัสใบหน้าได้มากขึ้น
     “ทั้งนี้ ในช่วงการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ประชาชนยังคงต้องป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน D-M-H-T-T-A คือ D : Distancing เว้นระยะห่าง M : Mask wearing สวมหน้ากาก H : Hand washing ล้างมือบ่อย ๆ T : Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิ T : Testing ตรวจเชื้อ โควิด-19 และ A : Application Thaichana ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ/หมอชนะ และสามารถเข้าไปประเมินตนเองได้ผ่านแอปพลิเคชัน "ไทยเซฟไทย" ว่ามีความเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อหรือไม่ เป็นการปกป้องคนในครอบครัวและเพื่อนในที่ทำงานไม่ให้เป็นโควิด-19” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว