ADS


Breaking News

เทคโนโลยีอันดับต้นๆในปี 2564 ที่ “ทีซีซีเทค” ให้ความสำคัญเพื่อบริการลูกค้า

จากการวิจัยในหลายๆประเทศทั่วโลกชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของ “Digital Resiliency” อ้างอิงจากการคาดการณ์ด้านเทคโนโลยีของ IDC พบว่าหัวใจหลักที่จะมีส่วนในการทำให้รอดพ้นจากวิกฤติทางเศรษฐกิจในภายภาคหน้าคือเรื่อง “Digital Resiliency” Digital Resiliency หมายถึง ความสามารถขององค์กรในการปรับตัวอย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในภาคธุรกิจ โดยอาศัยความสามารถในด้านดิจิทัลเพื่อให้ธุรกิจดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง


ณ ตอนนี้ เรากำลังพูดถึงการปรับตัวที่รวดเร็วจากเหตุการณ์ที่นับว่าท้าทายต่อการปรับตัวมากที่สุดในรอบ 75 ปีจาก Covid-19 จากรายงานของ Gartner** ได้แนะนำถึง 9 แนวโน้มกลยุทธ์ด้านดิจิทัลที่นำมาซึ่ง Digital Resiliency ได้แก่ Internet Behaviors, Total experience strategy, Privacy enhancing computing, Distributed cloud, Anywhere operation, Cybersecurity mesh, Intelligent composable business, AI engineering และ Hyperautomation ในมุมธุรกิจในเรื่องการให้ความสำคัญกับเทคโลโลยี แต่ละธุรกิจล้วนให้ความสำคัญที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับรูปแบบธุรกิจและความยาวนานในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี


นายธีรพันธุ์ เหลืองนฤมิตชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด เผยถึงเทรนด์ที่กำลังมาว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ประยุกต์ใช้กลยุทธ์ ‘digital first’ เพื่อช่วยให้ธุรกิจปรับไปในทิศทางที่ดีขึ้น เร็วขึ้นและปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อมมากยิ่งขึ้น และได้คาดการณ์ว่าความต้องการที่เพิ่มขึ้นในด้าน enterprise application development โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน security solutions และ data analytics  platform ซึ่งส่งผลให้มีการเติบโตอย่างมากในด้าน cloud-based solutions และทิศทางกลยุทธ์บริษัทเราคือ จะสอดคล้องกับการเติบโตของความต้องการในด้านเหล่านั้น 

ส่วนในด้านของนายพิพิธ จริยวัฒนวิจิตร Deputy MD - Commercial and Operation บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า การให้ความสำคัญด้านธุรกิจในปีที่จะถึงนี้คือการช่วยลูกค้าเพื่อนำไปปรับใช้งานใน 3 ด้าน คือ การนำ data-driven มาช่วยในการตัดสินใจ, digitized customer journey และ advanced analytics solutions ที่เชื่อมโยงกับเรื่องของความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัยและข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้การทำงานผสมผสานกันระหว่างไอทีและธุรกิจมีส่วนช่วยการเปลี่ยนแปลง ดังเช่นการคาดการณ์ของ Gartner*** ว่าในปี 2565 ความร่วมมือกันระหว่างทีมด้านทีมไอทีและด้านธุรกิจจะมีส่วนช่วยเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจได้เร็วกว่าคู่แข่งถึง 25%


แหล่งข้อมูล: 

*https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prAP46972820&utm_medium=rss_feed&utm_sou rce=Alert&utm_campaign=rss_syndication

 ** https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-strategic-technology-trends-for-2021/ 

***https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-01-15-gartner-predicts-50--oforganizations-will-experience