ADS


Breaking News

โรงแรมในเครือฟอร์จูน ตอกย้ำการปรับกลยุทธ์ใหม่ เพื่อตอบรับการท่องเที่ยว การให้บริการ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

คุณสุนทร อรุณานนท์ชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหารโรงแรมในเครือฟอร์จูนกรุ๊ป  เผยว่าเนื่องจากโรงแรมเป็นหนึ่งธุรกิจสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบในลำดับต้นๆ เมื่อเกิดสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 ทำให้ตกอยู่ในสภาวะเปิดให้บริการแต่ก็เหมือนปิดเพราะไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มีแขกเข้าพักซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันนับได้ว่าเป็นเรื่องใหม่ที่ธุรกิจโรงแรมต้องปรับตัวและตั้งรับ หากแต่ว่า ทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอเราจะพบว่าวิกฤตครั้งนี้ก็มีโอกาสใหม่ๆ เกิดขึ้นสำหรับการปรับกลยุทธ์ในการบริหารธุรกิจโรงแรมจริงๆ โอกาสที่ว่านั้นคือโอกาสของ FOOD DELIVERYและการขายStreet Food” ของทุกโรงแรมในเครือฟอร์จูนกรุ๊ป ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ไม่ จำเป็นต้องรอเวลาแต่สามารถทำได้ทันทีและจะสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในอนาคตกับการสั่งอาหาร Online มากยิ่งขึ้นถือเป็นอีกหนึ่งทางการหารายได้ของโรงแรมในอนาคตและจากที่โรงแรมมีการปรับตัวด้าน อาหารและเครื่องดื่ม ที่น่าสนใจคือผู้บริหารและพนักงานร่วมกันสร้างสรรค์เมนูอาหารต่างๆ เพื่อสร้างเอกลักษณ์จากอาหาร “Street Food” ของทุกโรงแรมในเครือฟอร์จูน ออกมาจำหน่ายให้กับบุคคลทั่วไปในคุณภาพ วัตถุดิบ และรสชาตระดับโรงแรม แต่ราคาที่จับต้องได้ ทำให้ได้รับผลตอบรับที่ดี สามารถสร้างรายได้เพื่อหล่อเลี้ยงบุคคลากรของโรงแรมในช่วงภาวะวิกฤตเช่นนี้ และที่น่าสนใจคือ “Street Food” โรงแรมฟอร์จูน โคราช นั้นขายดีมากโดยเฉพาะเมนู  ปาท่องโก๋  หรือ ฟอร์จูนปาท่องโก๋ ซึ่งเป็นสูตรที่ทางโรงแรมได้คิดค้น ขึ้นมาเอง โดยการผสมผสานระหว่างแป้ง และเมล็ดธัญพืชถึง 6 ชนิดด้วยกัน


โดยในครั้งนี้เราได้ คุณเนาวรัตน์ ยุกตะนันทน์ มาเสริมทัพปรับกลยุทธ์ ในนามที่ปรึกษา และแบรนด์ แอมบาสเดอร์ ของโรงแรมฟอร์จูนกรุ๊ป

คุณสุนทร อรุณานนท์ชัย กล่าวว่า “ฟอร์จูน ปาท่องโก๋” และ “Fortune Street Food” ควรดำเนินการให้มีบริการทุกโรงแรมในเครือฟอร์จูน ดังนี้

  1. โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช

  2. โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม

  3. โรงแรมฟอร์จูน วิวโขง นครพนม

  4. โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว เชียงของ

  5. โรงแรมฟอร์จูน โคราช

  6. โรงแรมฟอร์จูนแสงจันทร์ บีช ระยอง 

  7. โรงแรมฟอร์จูน คอร์ทยาร์ด เขาใหญ่


ซึ่งถือเป็นการสร้างเอกลักษณ์และสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าของโรงแรมอีกอย่างหนึ่ง ว่ามาพักโรงแรมในเครือฟอร์จูน ต้องได้ทาน “ฟอร์จูน ท่องโก๋” และในอนาคตได้มีแผนการต่อยอดธุรกิจอาหารขาย “ฟอร์จูน ปาท่องโก๋” ในธุรกิจแฟรนไชส์ อีกด้วย