ADS


Breaking News

ผู้หญิงเก่งและยังใจบุญ “คุณไหมฟ้า คำมุงคุณ” ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายที่ดิน สร้างสถานปฏิบัติธรรม

     เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวไหมฟ้า คำมุงคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิสดอม วี กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับคณะกัลยาณธรรมได้สร้างบุญครั้งใหญ่ โดยซื้อที่ดินถวายเพื่อสร้างสถานปฏิบัติธรรม ศาลาหอฉัน วิหารหลวงพ่อปรองดอง ณ สถานปฏิบัติธรรมมณีรัตน์ ต.วังกระแจ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยมียอดเงินร่วมทำบุญกว่า 1 ล้านบาท และยังได้ร่วมกับคณะกัลยาณธรรมเป็นเจ้าภาพสร้างศาลาหอฉัน ลานธรรม และบูรณะเพิ่มเติม ณ วัดป่าสุทธธรรม หมู่ 2 ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม กว่า 1 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในพระพุทธศาสนา ตอบแทนคุณแผ่นดิน และขอขอบคุณทุกคนที่ทำให้สามารถทำสิ่งนี้ได้ ขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ ด้วย