ADS


Breaking News

27 ปี TSPCA ทูตสันถวไมตรี ชวนรักสัตว์อย่างรับผิดชอบ เริ่มต้นที่ตัวเอง

     ปัจจุบันการเข้าถึงโซเชียลมีเดียนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้น จะเห็นข่าวต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องสัตว์ที่อยากจะขอความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการถูกทิ้ง การทารุณกรรมโดยไม่มีเหตุอันสมควรจากวิธีต่าง ๆ มากมาย  ซึ่งมีผลกระทบต่อจิตใจของผู้ที่รักสัตว์เป็นจำนวนมาก

     มังกร-ปภาวิน หงษ์ขจร นักแสดงช่อง 8 ในฐานะทูตสันถวไมตรี (Goodwill Ambassador) ของสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA)  จึงขออาสาเป็นกระบอกเสียงบอกเล่าเรื่องราวโครงการต่างๆ ที่ได้ช่วยเหลือสัตว์ที่ด้อยโอกาส เพื่อให้สัตว์เหล่านั้นอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและมีการจัดสวัสดิภาพที่ดี และปราศจากการทารุณกรรม โดยทุกอย่างต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเอง ด้วยการรักและเมตตาสัตว์ ในการคุ้มครองสัตว์ของเราอย่างรับผิดชอบ ทั้งต่อตัวสัตว์เองและต่อสังคมส่วนรวมรอบข้างด้วย  เช่น การเลี้ยงดูสัตว์เหล่านั้นให้ได้รับการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ตามหลักอิสรภาพ 5 ประการ (The Five Freedoms) หรือช่วยกันสอดส่องดูแลเป็นหูเป็นตาเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ที่ถูกทำร้าย ปล่อยทิ้ง หรือสัตว์อนาถา ให้ได้รับการคุ้มครองดูแล อย่างน้อยที่สุดก็ช่วยกันในการแจ้งข้อมูลข่าวสารเรื่องราว ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามารับผิดชอบรับทราบและเข้ามาแก้ไขดูแล เช่น กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กรมปศุสัตว์  ฝ่ายสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต มูลนิธิ สมาคมต่างๆ ที่ช่วยเหลือดูแลสัตว์ เป็นต้น 

     การเป็นทูตสันถวไมตรีให้กับ TSPCA  หรือ Thai Society for the Prevention of Cruelty to Animals ซึ่งจะครบรอบ 27 ปี แห่งการก่อตั้ง ในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564 นี้  ในฐานะทูตฯ ก็รู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติมากที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์กิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่ TSPCA ได้มุ่งมั่น ขับเคลื่อน เพื่อหวังให้มีการเสริมสร้างจิตสำนึกแห่งความเมตตาต่อสัตว์ ให้เกิดขึ้นกับเยาวชนและประชาชนโดยทั่วไป  เกิดการมีส่วนร่วมในการสอดส่องป้องกันการทารุณสัตว์ การรณรงค์แก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธี   ผมรู้สึกว่าการได้มีโอกาสไปตามโรงเรียน หรือสถานที่ ต่างๆ เพื่อปลูกฝังให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน เกิดการตื่นรู้ รักแล้วไม่ปล่อย ถ้ารักสัตว์ต้องไม่ทิ้ง  ทำบุญไม่ทารุณสัตว์ เป็นการช่วยกันปลูกฝังค่านิยมที่ดีในการเลี้ยงสัตว์ ที่ควรจะต้องเลี้ยงและรักสัตว์อย่างแท้จริง ถ้ายังรู้สึกว่าไม่พร้อมก็อย่าเริ่มที่จะเลี้ยงเขา เพราะพอวันหนึ่งที่เบื่อแล้วจะเอาไปปล่อย สัตว์ก็มีชีวิตจิตใจ รับรู้ถึงความรู้สึกเฉกเช่นเดียวกับมนุษย์  โดยที่ผ่านมา TSPCA ได้ตระหนักเรื่องนี้มาโดยตลอด ได้จัดทำภาพยนตร์สั้น  “รักไม่ปล่อย” และ “ปล่อยนก บุญหรือบาป?” ขึ้น และจัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่อง

     สำหรับส่วนตัวนั้นเลี้ยงสุนัข ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจประทับใจ ไม่ว่าจะสุขจะทุกข์ สัตว์เหล่านั้นจะอยู่ข้าง ๆ ก็รับรู้ด้วย หรือแม้แต่เมื่อมีปัญหา เครียด เรื่องสอบ เรื่องเรียน เศร้าเสียใจ สุนัขที่เลี้ยงก็จะรับรู้ถึงพลังงานต่าง ๆ เหล่านั้น ด้วยการแสดงออก เช่น บางครั้งอยากจะส่งพลังงานดี ๆ มาให้ ก็วิ่งมาหา มาซุกข้าง ๆ เหมือนปลุกพลัง ซึ่งคนบางคนยังไม่สามารถสื่อสารกับเราได้ขนาดนี้  แต่ว่ากับเป็นสุนัขที่สามารถทำหน้าที่นี้ได้ รู้สึกว่าเก่งจังเลย ไม่รู้จะเกี่ยวกับเรื่องสัญชาตญานหรือเปล่า ดังนั้นรู้สึกว่าบางคนพอไม่รัก ก็เอาไปปล่อย อยากให้ทุกคนมองว่าสัตว์ก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ารัก พร้อมมอบพลังงานดี ๆ ให้ตลอด และอยากจะบอกว่าถ้าอยากจะเลี้ยงสัตว์ ควรคิดให้ดีก่อน ถามตัวเองว่าพร้อมหรือยัง พร้อมที่จะดูแลรับผิดชอบจนสิ้นอายุขัยของสัตว์เหล่านั้นหรือยัง พร้อมที่จะรักและเมตตาดูแลด้วยการเอาใจใส่หรือยัง ก่อนตัดสินใจนำสัตว์มาเลี้ยง

     สุดท้ายขอฝากเชิญชวนร่วมกันทำความดี ตามที่ถนัดและสนใจในการช่วยเหลือสัตว์ จุดเริ่มต้นจากตัวเรา เหมือนการเพาะหว่านเมล็ดพันธุ์ ต้นกล้าแห่งความดีงามด้วยกัน ให้กระจายในทุกพื้นที่ เพื่อให้สรรพสัตว์น้อยใหญ่ ได้รับการปฏิบัติที่ปราศจากการทารุณกรรมอันไม่เหมาะสมและมีการจัดสวัสดิภาพที่ดีต่อไป