ADS


Breaking News

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 30 ม.ค. 64

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 

ณ วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564

     ประเทศไทย

     ผู้ติดเชื้อสะสม 17,953 ราย

(เพิ่มขึ้น 930 ราย)

     -เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 27 ราย

     -เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศในState quarantineเพิ่มขึ้น 11 ราย

     -เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 889 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก

    การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่8,553ราย)


     เสียชีวิตรวม 77 ราย (วันนี้มีรายงาน

ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย)

     รักษาหายป่วยแล้ว 11,505 ราย(64.08%) 

     (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 109 ราย)

     รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 6,371 ราย


     ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ

     27 ราย มีรายละเอียดดังนี้

จาก สมุทรสาคร(18) กรุงเทพมหานคร(3) นนทบุรี(2)  มหาสารคาม(2)  ตาก(1) สมุทรปราการ(1)

     สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง

     มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 11 ราย 

     และเข้า State quarantine โดยเข้ารับ

การรักษาที่กรุงเทพ(8) และ ชลบุรี(3) มีรายละเอียดดังนี้

- จากประเทศอิหร่าน 1 ราย

- จากประเทศเกาหลีใต้ 1  ราย

- จากประเทศสหรัฐอเมริกา 2  ราย

- จากประเทศไนจีเรีย 2 ราย

- จากประเทศรัสเซีย  1 ราย

- จากประเทศสหราชอาณาจักร 2 ราย

- จากประเทศเยอรมนี 2 ราย

     🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

     - ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 102 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.2 ล้านราย

     (คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 

     ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 74 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ72.4)

     - สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 169,033 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 447,459 ราย 

     - อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10.7 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 12,516  ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10 ล้านราย  คิดเป็นร้อยละ 97

     - ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 118 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 150 ของโลก

     🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

     - เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 139,515 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 417 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,115ราย

     - มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 203,933 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่

อยู่ที่ 5,725 ราย

     - กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 463 ราย 

มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย 

     - ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 44 ราย

โดยกำลังรักษาอยู่ 3 ราย

     - เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 15 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย


     ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 

     และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม

การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา 

     สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 

     กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม