ADS


Breaking News

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ

โควิด-19 

ณ วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564

     🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

     ผู้ติดเชื้อสะสม 9,636 ราย(เพิ่มขึ้น 305ราย)

     -เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 193 ราย

     -เป็นผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศไม่เข้า State quarantine 1 ราย

     -เป็นผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศใน State quarantine เพิ่มขึ้น

 2 ราย

     -เป็นผู้ติดเชื้อในแรงงานต่างด้าวโดยการคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 109 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมเป็นแรงงานต่างด้าวที่ 2,684 ราย)


     เสียชีวิตรวม 67 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 คน)


     รักษาหายป่วยแล้ว 4,521 ราย (46.92%) (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 103 ราย)


     รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 5,048 ราย


     ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ

 193 ราย มีรายละเอียดดังนี้

จาก  สมุทรสาคร(40) กรุงเทพมหานคร(47)  พระนครศรีอยุธยา(3)   สุพรรณบุรี(1)   อ่างทอง(2)  สิงห์บุรี(2)   ลพบุรี(2)   ขอนแก่น(1)  นครปฐม(3)  ปทุมธานี(6)  ราชบุรี(1)  เชียงใหม่(2)  สมุทรปราการ(25)

อยู่ระหว่างสอบสวน(58)

     สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง

มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 2 ราย 

และเข้า State quarantine โดยเข้ารับ

การรักษาที่กรุงเทพมหานคร(2)  

     มีรายละเอียดดังนี้

- จากประเทศตุรกี 1  ราย

- จากประเทศรัสเซีย 1 ราย

    🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

     - ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก87.6 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 1.89ล้านราย

(คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 

ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 63 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ72)

     - อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10.3 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 20,460 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 96

     - ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 130 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 149 ของโลก

     🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

     - เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 128,178  ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 634 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 2,785 ราย

     - มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 125,438  ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่

อยู่ที่ 2,593 ราย

     - กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 385 ราย 

มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย 

     - ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 41 รายโดยกำลังรักษาอยู่ 1 ราย

     - เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 1 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย


     ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม