ADS


Breaking News

EGAT ผนึก มิตรผล ผลิตเจล – สเปรย์แอลกอฮอล์ สู้โควิด-19 ระลอกใหม่

‘กฟผ. - มิตรผล’ ผนึกกำลังสู้โควิด-19 ระบาดระลอกใหม่ ผลิตเจล – สเปรย์แอลกอฮอล์

มอบโรงพยาบาลกลุ่มเสี่ยง

กฟผ. และกลุ่มมิตรผล จับมือเป็นพันธมิตร ดึงศักยภาพ 2 องค์กร ช่วยรับมือโควิด-19 ระบาดระลอกใหม่ โดย กลุ่มมิตรผล สนับสนุนเอทานอล 95% กว่า 30,000 ลิตร สารตั้งต้นสำคัญ ร่วมผลิตเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. และสเปรย์แอลกอฮอล์ มอบโรงพยาบาล แจกจ่ายบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชน เอาชนะโควิด-19 

วันนี้ (7 มกราคม 2564) นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับมอบเอทานอล 95% จำนวน 30,000 ลิตร จากนายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร กลุ่มมิตรผล เพื่อนำมาผลิตเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. และสเปรย์แอลกอฮอล์ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดโดยไม่ใช้น้ำ แจกจ่ายสนับสนุนการทำงานบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ใช้ดูแลสุขภาพอนามัยและฆ่าเชื้อโรคในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบาดระลอกใหม่ ณ อาคารเคมี สำนักงานใหญ่ กฟผ. จ.นนทบุรี

สำหรับ กฟผ. ได้จับมือกับพันธมิตรภายนอก กลุ่มมิตรผล ซึ่งมีศักยภาพในการผลิตเอทานอล จากวัตถุดิบอ้อย สารตั้งต้นสำคัญในการผลิตเจลอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอล์ โดยเอทานอล 95% จำนวน 30,000 ลิตร จะถูกนำไปใช้ สำหรับผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์บรรจุขวดแบบพกพา จำนวนประมาณ 200,000 ขวด สเปรย์แอลกอฮอล์บรรจุขวดใหญ่ จำนวนประมาณ 30,600 ขวด เจลอนามัย แบบขวดปั๊ม จำนวนประมาณ  10,000 ขวด และเจลอนามัย แบบบรรจุแกลลอน จำนวนประมาณ 1,700 แกลลอน ซึ่งที่ผ่านมาทั้ง 2 องค์กร ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันดูแลและช่วยเหลือสังคมในทุกช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเต็มที่

โดยก่อนหน้านี้ กฟผ. ได้ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ประกอบด้วย หน้ากาก KN95 หมวกทางการแพทย์ เจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. และเสากดแอลกอฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบ ให้แก่ โรงพยาบาลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี สถาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรสงคราม สถาบันราชประชาสมาสัย จังหวัดสมุทรปราการ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สาธารณสุขจังหวัดระยอง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบุคลากรทางการแพทย์