ADS


Breaking News

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 

ณ วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

     🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

ผู้ติดเชื้อสะสม 12,795 ราย

(เพิ่มขึ้น 142 ราย)

-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 88 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศในState quarantineเพิ่มขึ้น 17 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 37 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก

การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่4,167ราย)


เสียชีวิตรวม 71 ราย (วันนี้ไม่มีรายงาน

ผู้เสียชีวิต)

รักษาหายป่วยแล้ว 9,842 ราย(76.92%) 

(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 221 ราย)

รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 2,882 ราย

     ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ

 28 ราย มีรายละเอียดดังนี้

จาก สมุทรสาคร(63) กรุงเทพมหานคร(14) เชียงราย(1) อ่างทอง(4)  นนทบุรี(2) ปทุมธานี(1) ระยอง(1)

ชลบุรี(1)  จันทบุรี(1)  

โดยขณะนี้ จังหวัดที่พบผู้ป่วยโควิด-19

ตามจังหวัดที่มีการรักษาในไทยตั้งแต่

18ธค.63-21มค.64มีจำนวน63จังหวัด

     สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง

มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 17 ราย 

และเข้า State quarantine โดยเข้ารับ

การรักษาที่กรุงเทพ(7) ตาก(2) สมุทรปราการ(5) นราธิวาส(1) และปัตตานี(2)มีรายละเอียดดังนี้

- จากประเทศเมียนมา 2 ราย

- จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1 ราย

- จากประเทศสวีเดน 1 ราย

- จากประเทศตุรกี 3 ราย

- จากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย

- จากประเทศอินเดีย 3 ราย

- จากประเทศสหรัฐอเมริกา 3 ราย

- จากประเทศมาเลเซีย 3 ราย

     🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 97 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2 ล้านราย

(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 

ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 69.8 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ71.8)

- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 188,426 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 415,894ราย 

- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 15,277ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10 ล้านราย  คิดเป็นร้อยละ 96

- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 128 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 151ของโลก

     🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 135,721ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 495 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 2,997ราย

- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 169,379 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่

อยู่ที่ 4,008  ราย

- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 448 ราย 

มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย 

- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 41 ราย

โดยกำลังรักษาอยู่ 0 ราย

- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 4 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย


     ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 

และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา 

     สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 

     กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม