ADS


Breaking News

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ

โควิด-19 

ณ วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564

     ประเทศไทย

     ผู้ติดเชื้อสะสม 10,298 ราย

     (เพิ่มขึ้น 245 ราย)

     -เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 181 ราย

     -เป็นผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศใน State quarantine เพิ่มขึ้น

      21 ราย

     -เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 43 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 2,791 ราย)


     เสียชีวิตรวม 67 ราย (วันนี้ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่ม)


     รักษาหายป่วยแล้ว 6,428 ราย (62.42%) (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 882 ราย)


     รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 3,803 ราย

     ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ

      181 ราย มีรายละเอียดดังนี้

     จาก  เพชรบุรี(3) อ่างทอง(2) ชลบุรี(12) เชียงใหม่(5)  นนทบุรี(2)  สุพรรณบุรี(1)   ปทุมธานี(7)  สมุทรสงคราม(1)  ลพบุรี(8)  กรุงเทพมหานคร(14) สิงห์บุรี(2)  พระนครศรีอยุธยา(3)  สมุทรปราการ(14)

     อยู่ระหว่างสอบสวน(107)

     โดยขณะนี้ จังหวัดที่พบผู้ป่วยโควิด-19

     ตามจังหวัดที่มีการรักษาในไทยตั้งแต่

     18 ธค.63-10 มค.64 มีจำนวน 58 จังหวัด

     สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง

     มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 21 ราย 

     และเข้า State quarantine โดยเข้ารับ

การรักษาที่กรุงเทพ(3) ตาก(17)  

และชลบุรี(1) มีรายละเอียดดังนี้

- จากประเทศตุรกี 1 ราย

- จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย

- จากประเทศอินเดีย 1 ราย

- จากประเทศฮังการี 1 ราย

- จากประเทศเมียนมา 17 ราย

     🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

     - ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 90 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 1.9 ล้านราย

     (คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 

ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 64 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 71.6)

     - สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 249,519  ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 381,480 ราย 

     - อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10.4 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 18,820 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 96

     - ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 128 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 150 ของโลก

     🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

     - เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 130,049ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 634ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 2,826ราย

     - มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 133,559 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่

     อยู่ที่ 2,451 ราย

     - กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 387 ราย 

มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย 

     - ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 41 รายโดยกำลังรักษาอยู่ 1 ราย

     - เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 1 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย


     ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา 

     สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

     กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม