ADS


Breaking News

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ

โควิด-19 

ณ วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564

     🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

     ผู้ติดเชื้อสะสม 7,163 ราย(เพิ่มขึ้น 279 ราย)

     -เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศโดยเพิ่มขึ้น 257 ราย

     -เป็นผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศใน State quarantine เพิ่มขึ้น 6 ราย

     -เป็นผู้ติดเชื้อในแรงงานต่างด้าวโดยการคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 16 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมที่เป็นแรงงานต่างด้าวอยู่ที่ 1,408 ราย)


     เสียชีวิตรวม 63 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 2 คน)


     รักษาหายป่วยแล้ว 4,273 ราย (59.65%) (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 33 ราย)


     รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 2,827 ราย


     ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในส่วนที่เป็นการติดเชื้อภายในประเทศ 257 ราย มีรายละเอียดดังนี้

     จาก กรุงเทพมหานคร(14)  นครศรีธรรมราช(1)   ลำพูน(1)   สุรินทร์(1)   นครปฐม(1)   ปทุมธานี(2)  สมุทรสาคร(1)  อุบลราชธานี(1)

    อยู่ระหว่างการสอบสวน(235)

     สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง

     มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 6 ราย 

และเข้า State quarantine โดยเข้ารับ

การรักษาที่กรุงเทพมหานคร (6) 

     มีรายละเอียดดังนี้

     - จากประเทศเยอรมนี 1 ราย 

     - จากประเทศสหราชอาณาจักร 2 ราย 

     - จากประเทศฮ่องกง 1 ราย

     - จากประเทศจีน 1 ราย 

     - จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย 

     🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

     - ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกอยู่ที่ 83.8 ล้านราย "โดยมีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมมากกว่า 1.82 ล้านราย

(คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 

     ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 59.3 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ70.8)

    - อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10.3 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 19,046 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 9.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 96

     - ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 136 ของโลกและยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 149 ของโลก

     🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

     - เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 124,630 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 691 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 2,682  ราย

     - มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 113,010 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 2,525 ราย

     - กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 366 ราย 

มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย 

     - ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 41 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 1 ราย

     - เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 9 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย


     ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม