ADS


Breaking News

ซีพีเอฟ มั่นใจ “CPF อาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” ต่อเนื่อง ทั่วถึง จ. สมุทรสาคร

CPF เดินหน้าส่ง 

“อาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” ต่อเนื่อง 

ถึงมือแพทย์ – แรงงานต่างชาติ จ. สมุทรสาคร  มั่นใจมีอาหารเพียงพอ 

     ในช่วงที่จังหวัดสมุทรสาครยังอยู่ระหว่างการเร่งจำกัดและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 รอบใหม่ อย่างเข้มข้น แพทย์ พยาบาล ผู้ป่วยโควิด และพี่น้องแรงงานต่างชาติ ต่างคลายกังวลได้บริโภคอาหารปลอดภัยอย่างเพียงพอ จากโครงการ "CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัย โควิด-19" โดยบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ที่จัดส่งอาหารต่อเนื่องให้แก่โรงพยาบาลสมุทรสาคร และมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน รวมเป็นอาหารพร้อมทาน 85,800 แพ็ค และไข่ไก่สด 10,000 ฟอง พร้อมร่วมมือกับเครือซีพีจัดส่งหน้ากากอนามัยซีพีถึงมือกลุ่มเปราะบางใน จ.ระยอง และ จ.สมุทรสาคร ร่วมเป็นแรงใจให้คนไทยก้าวข้ามวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน 

     นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟ ร่วมกับ ซีพี เฟรชมาร์ท ได้ทยอยจัดส่งผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน ในโครงการ "CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัย COVID-19" ให้ถึงมือหมอ-พยาบาล และ ผู้ป่วยโควิด ของโรงพยาบาลสมุทรสาคร ให้ครบทั้งหมด 55,000 แพ็ค เพื่อเป็นกำลังใจและช่วยอำนวยความสะดวกให้บุคลากรทางการแพทย์ได้บริโภคอาหารปลอดภัย มีโภชนาการ สามารถทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคได้เร็วที่สุด 

     ขณะเดียวกัน ซีพีเอฟ ยังร่วมมือกับมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน หรือ LPN จัดการลำเลียงผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน จำนวน 30,800 แพ็ค และ ไข่ไก่สดจำนวน 10,000 ฟอง ลงพื้นที่กักกันเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในบริเวณตลาดกลางกุ้ง มหาชัย ไปแจกจ่ายให้ถึงมือพี่น้องแรงงานต่างชาติและครอบครัวที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ควบคุมโรค เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาหารแก่ครอบครัวแรงงานต่างชาติที่ได้รับผลกระทบไม่มีงาน และขาดรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัว ระหว่างที่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในสมุทรสาคร 

     “ซีพีเอฟร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการขนส่งอาหารปลอดภัยให้ถึงมือหมอ-พยาบาล ผู้ป่วย และพี่น้องแรงงานต่างชาติที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาครได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจกับทุกคนรวมถึงพี่น้องแรงงานต่างชาติจะไม่ขาดแคลนอาหารปลอดภัยในทุกช่วงเวลาแม้ว่าในภาวะวิกฤติ” นายประสิทธิ์ กล่าว 

     ทั้งนี้ ซีพีเอฟ ให้ความใส่ใจกับกระบวนการผลิตและการขนส่งผลิตภัณฑ์อาหารที่จัดส่งถึงมือแพทย์ พยาบาล และแรงงานต่างชาติ ภายใต้มาตรการความปลอดภัยของอาหารและป้องกันการปนเปื้อนตลอดกระบวนการตั้งแต่โรงงานจนถึงมือผู้รับ เพื่อให้ทุกคนได้บริโภคอาหารที่มีโภชนาการ ปลอดภัยจากโควิด-19

     นอกจากนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมกับซีพีเอฟได้ มอบ “หน้ากากอนามัยซีพี” จำนวน 200,000 ชิ้น ให้กับแรงงานต่างด้าว และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 30,000 ชิ้น ผ่านศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. สำหรับแจกจ่ายให้แรงงานต่างชาติในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดระยอง ส่วนที่เหลือ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จะทยอยส่งมอบไปยังกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อไป