ADS


Breaking News

ตำรวจนครบาลรับมอบเจลแอลกอฮอล์ออแกนิค เพื่อบรรเทาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. กองบัญชาการตำรวจนครบาล โดย พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น., พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ ดีพอ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล กฤตพิทยบูรณ์ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมรับมอบเจลแอลกอฮอล์ออแกนิค 500 ml จำนวน 3,000 ขวด และสเปรย์แอลกอฮอล์แกลลอน 3.8 ลิตร จำนวน 1,000 แกลลอน พร้อมบริการตัดผมให้กับข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลทั่วกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 88 สถานี จากบริษัท มะหาคัท จำกัด โดยคุณพนิดา แซ่จิว ประธานบริษัท มะหาคัท จำกัด (Mahacut) และคณะกรรมการโครงการช่างช่วยชาติ ซึ่งได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรม “ช่างช่วยช่าง ช่างช่วยชาติ” เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลประชาชนในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 โดยนำไปแจกจ่ายให้กับสถานีตำรวจนครบาลทั้ง 88 สถานี ท่าน ผบช.น. ได้กล่าวขอบคุณ บริษัท มะหาคัท จำกัด ที่ได้มอบเจลแอลกอฮอล์ออแกนิคและบริการตัดผมให้แก่ข้าราชการตำรวจนครบาลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 และจะนำไปแจกจ่ายให้กับข้าราชการตำรวจทุกสถานีต่อไป

คุณ พนิดา แซ่จิว ประธานบริษัท มะหาคัท จำกัด
(Mahacut) และคณะกรรมการโครงการช่างช่วยชาติ กล่าวว่า “ในช่วงสถานการณ์โควิด - 19 ได้เล็งเห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปฏิบัติงาน เพื่อลดปัญหาอาชญากรรม ด้านยาเสพติด โดยเฉพาะมักเกิดในเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ซึ่งการปฏิบัติงานช่วงโควิด – 19 นี้มีความเสี่ยงด้านสุขภาพของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทางบริษัท มะหาคัท จำกัด จึงขอเป็นหนึ่งในความห่วงใย ส่งกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจทุกนาย ในการปฏิบัติงานต่อไป