ADS


Breaking News

DST เชิญชม FB Live “ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง” ตอน “ผลกระทบของ Covid 19 ที่มีต่อผิวหนัง”

สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ เชิญรับชมเพจเฟซบุ๊ก 
“ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง”

EP.4 ตอน

“ผลกระทบของ Covid 19 ที่มีต่อผิวหนัง

     สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย หรือ DST ตระหนักที่จะทำหน้าที่เพื่อตอบแทนสังคมและเผยแพร่และทำการรักษาและให้ความรู้กับประชาชนทั่วประเทศ  ขอเชิญประชาชนและผู้สนใจทั่วไป เข้าชม Facebook Live ผ่าน เพจเฟซบุ๊ก “ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง”    ใน... EP.4 ตอน “ผลกระทบของ Covid 19 ที่มีต่อผิวหนัง” ในวันพุธ ที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 15.00 -16.00 น. โดย พญ.แพรมาลา ฉายาวิจิตรศิลป์ ประชาสัมพันธ์ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยมี พญ.แพรวพรรณ บุณยรัตพันธุ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย และ พญ.ปราณี เศวตวิลาศ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรรับเชิญ

     โรคโควิด-19 เป็นโรคติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งในตระกูลโคโรนา โดยมีรายงานจากต่างประเทศหลายฉบับเกี่ยวกับผื่นผิวหนังที่พบในกลุ่มคนไข้ที่ติดเชื้อไวรัสนี้ ไม่ว่าจะเป็นผื่นชนิดลมพิษ ผื่นแดงที่คล้ายกับผื่นจากไวรัสตัวอื่น ๆ ตุ่มน้ำที่คล้ายกับที่พบในโรคสุกใส หรือผื่นที่มีลักษณะเป็นร่างแห นอกจากนั้นยังมีรายงานผื่นที่มีลักษณะเป็นผื่นม่วงแดงบริเวณปลายมือปลายเท้าในผู้ป่วยโรคนี้ ขณะนี้พบผู้ติดเชื้อ มากกว่า 10,000 คนในประเทศไทยในช่วงเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา เราพบผู้ป่วยมีผื่นผิวหนังเกิดขึ้นเช่นเดียวกัน แต่พบในจำนวนน้อยกว่า 5% โดยส่วนใหญ่เกิดจากผลข้างเคียงต่อยาที่ใช้รักษาโรคเป็นหลัก 

สำหรับประชาชนทั่วไป หากมีอาการที่เข้าข่ายของการติดเชื้อโควิด-19 เช่น มีอาการไข้ อาการทางระบบทางเดินหายใจ โดยไม่จำเป็นต้องมีผื่นทางระบบผิวหนังร่วมกับความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา แนะนำให้ท่านสามารถไปตรวจที่โรงพยาบาลใกล้บ้านท่าน สิ่งที่สำคัญที่ดีทีสุด คือการป้องกัน ดังนั้นการทำให้ร่างกายมีความแข็งแรง ปราศจากเชื้อโควิด-19 จะต้องหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดและการเว้นระยะห่างทางสังคมจะช่วยให้พวกเราสามารถผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน