ADS


Breaking News

อว. โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ดันงานวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์ขนส่ง 2 รุ่น หนุนจัดการสถานการณ์ COVID-19

กระทรวง อว. โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ผลักดันผลงานวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์ขนส่ง 2 รุ่น สนับสนุนการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด-19

     นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดเผยว่า นับตั้งแต่เกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกแรกเมื่อปลายปี 2562 จนถึงการระบาดอีกครั้งในรอบ 2 ตั้งแต่ช่วยปลายเดือนธันวาคม 2563 โดยประเทศไทยได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในพื้นที่หลายจังหวัด และจากสถานการณ์ดังกล่าว กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ยังคงเดินหน้าพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการนำผลงานวิจัยและพัฒนาสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของบุคลากรทางการแพทย์

     โดยที่ผ่านมา วศ. ได้พัฒนาหุ่นยนต์ขนส่ง “DrD” สำหรับใช้ในภารกิจขนส่งยาและเวชภัณฑ์ อาหาร เอกสาร ขยะอันตราย และตู้ความดันลบ รองรับน้ำหนักได้ 100 กิโลกรัม และปัจจุบันได้สนับสนุนหุ่นยนต์ดังกล่าว จำนวน 2 ตัว ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 

 ​   นอกจากนี้ วศ. ยังได้พัฒนาต่อยอดหุ่นยนต์ขนส่ง “เจ้าแบก” ที่สามารถรับน้ำหนักการขนส่งได้ถึง 250 กิโลกรัม สำหรับปฏิบัติภารกิจขนส่งอุปกรณ์ต่างๆ ในสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคาร เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 0.5 เมตรต่อวินาที โดยบังคับผ่านกล้องด้วยระบบวิทยุบังคับ ซึ่งพร้อมสนับสนุนให้กับสถานพยาบาล หรือโรงพยาบาลสนามที่ต้องการใช้หุ่นยนต์ช่วยปฏิบัติภารกิจแทนแรงงานคนทั่วไปได้ หรือไปเสริมการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ต่อไป