ADS


Breaking News

สภากาชาดไทย – คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพ “อาจารย์ใหญ่” ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 13 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น. ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธาน ในพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา (เป็นกรณีพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 261 ท่าน ณ วัดธาตุทอง กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาและไว้อาลัยแด่ผู้อุทิศร่างกาย เพื่อการศึกษาหรืออาจารย์ใหญ่ของ

นิสิตแพทย์ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างฝ่ายกายวิภาคศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับการสนับสนุนโลงศพและอุปกรณ์ต่าง ๆ จากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง 

หลังจากพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา (เป็นกรณีพิเศษ) จะนำร่างอาจารย์ใหญ่ แยกฌาปนกิจตามวัดต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 12-13  ธันวาคม 2563 จำนวน 25  วัด ได้แก่
     1. วัดคลองเตยใน 2. วัดเทวสุนทร 3. วัดสีกัน 4. วัดประยุรวงศาวาส 5. วัดราชสิทธาราม 6. วัดเทพลีลา 7. วัดบึงทองหลาง 8. วัดบางบัว 9. วัดพระศรีมหาธาตุ 10. วัดราษฏร์บำรุง 11. วัดประดู่ 12. วัดบางนานอก 13. วัดศรีเอี่ยม 14. วัดบวรมงคล 15. วัดดวงแข 16. วัดโสมนัส 17. วัดวชิรธรรมสาธิต 18. วัดบำเพ็ญเหนือ 19. วัดอภัยทายาราม 20. วัดลาดกระบัง 21. วัดลาดปลาเค้า 22. วัดด่านสำโรง 23. วัดหัวคู้ 24. วัดสุทธิ 25. วัดไตรรัตนาราม
     หลังจากเสร็จสิ้นพิธีทั้งหมดนี้ จะทำพิธีลอยอังคารในวันที่ 29 ธันวาคม 2563

     การอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ เอื้อประโยชน์ให้นิสิตแพทย์ได้เรียนรู้โครงสร้างร่างกายและอวัยวะต่าง ๆ ของมนุษย์อย่างแท้จริง ส่งผลให้การแพทย์ไทยพัฒนาได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เพราะนอกจากเป็นการเรียนรู้พื้นฐานทางกายวิภาคศาสตร์ของนิสิตแพทย์แล้ว ผู้อุทิศร่างกายยังเป็นครูผู้ให้การฝึกอบรมทักษะการช่วยชีวิตผู้ป่วย หรือการผ่าตัดขั้นสูง ซึ่งในแต่ละปีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำเป็นต้องใช้ร่างอาจารย์ใหญ่มากกว่า 250 - 300 ท่าน โดยร่างของผู้บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษา จะได้รับการทำพิธีทางศาสนาหลังผ่านการเป็นอาจารย์ใหญ่ ด้วยพิธีพระราชทานเพลิงศพอย่างสมเกียรติ

ผู้มีความประสงค์จะอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาเมื่อถึงแก่กรรม สามารถแสดงความจำนงและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-19.00 น. เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-15.00 น. หรือบริจาคออนไลน์ได้ที่ https://chulalongkornhospital.go.th สอบถามโทร. 0 2256 4281, 02256 4737 และ 1664 ในวันและเวลาราชการ

ผศ.นพ.ธนศิลป์ หวลมานพ
รองหัวหน้าภาควิชา คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รองผู้อำนวยการศูนย์ฝึกผ่าตัด