ADS


Breaking News

ป่อเต็กตึ๊ง ผนึก แพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดพิธีบรรจุร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 62

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง 

ร่วมกับ 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จัดพิธีบรรจุร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา 

(อาจารย์ใหญ่) ประจำปีการศึกษา 2562

     วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น.) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยนายจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการฯ พร้อมด้วย นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการฯ นายสุรพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการฯ และคณะผู้บริหารมูลนิธิฯ ร่วมในพิธีขอขมาและบรรจุร่างผู้อุทิศร่างกาย (อาจารย์ใหญ่) เพื่อการศึกษา ประจำปี 2562 ร่วมกับนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมูลนิธิฯ จัดกำลังทีมบรรเทาสาธารณภัย  อาสาสมัคร และอาสาศิลปิน อาทิ  นายภรัณยู โรจนวุฒิธรรม  (แทค-ภรัณยู) นายอชิต ธีรวิทยตระกูล (อู๊ด เป็นต่อ) นายทิน โชคกมลกิจ (ทิน) นายรัชชานนท์ สุประกอบ (กาย) และนางฮารุ สุประกอบ (ฮารุ) เป็นต้น ร่วมบรรจุร่างอาจารย์ใหญ่ ณ อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และเตรียมเคลื่อนย้าย จากอาคารแพทยพัฒน์ ไปตามวัดต่างๆ เพื่อรอประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ)  รวม 25 วัด  ในวันที่ 13 ธันวาคม 2563  เวลา 07.30 น.

     โดยในปีนี้เป็นปีที่ 17 ที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนหีบบรรจุร่างอาจารย์ใหญ่ จำนวน 330 หีบ พร้อมถุงซิปบรรจุร่าง 330 ใบ ผ้าดิบ 80 พับ (พับละ 40 หลา)  ถุงมือผ้า 500 คู่  ถุงมือยาง 50 กล่อง ผ้าปิดจมูก 50 กล่อง ถุงผ้า 700 ใบ  และอุปกรณ์ต่างๆสำหรับใช้ในพิธีบรรจุผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รวม 249 ท่าน คิดเป็นเงินจำนวน 664,195 บาท (หกแสนหกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)

่่่

     ติดตามข่าวสาร และกิจกรรมการช่วยเหลือของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ที่เฟซบุ๊ก แฟนเพจ www.facebook.com/atpohtecktung

## ป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต ##

#แอปพลิเคชันป่อเต็กตึ๊ง1418

#ช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉิน