ADS


Breaking News

บริจาคโลหิตสำรอง หยุดยาวกระทบผู้ป่วยทั่วประเทศ 10-13 ธันวาคม 63

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย วอนบริจาคโลหิตสำรองช่วงหยุดยาว เนื่องจากโรงพยาบาล         มีการเบิกขอใช้โลหิตเฉลี่ย 7,000 ยูนิตต่อวัน แต่สามารถจ่ายโลหิตได้เพียงร้อยละ 45 เท่านั้น ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยทั่วประเทศ

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า ในปัจจุบัน ปริมาณความต้องการใช้โลหิตในการรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งมีช่วงหยุดยาว 4 วัน คือ วันที่ 10-13 ธันวาคม 2563 ตามมติ ครม. ให้เป็นวันหยุดราชการพิเศษเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศ ทำให้มีประชาชนออกเดินทางท่องเที่ยว หรือกลับภูมิลำเนาต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก เพิ่มความเสี่ยงของอุบัติเหตุ         บนท้องถนน อันเป็นที่มาของความต้องการโลหิตอย่างเร่งด่วน

โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ จำเป็นต้องสำรองโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยอย่างทันท่วงที จึงมีการขอเบิกโลหิตสูงถึงวันละ 6,000-8,000 ยูนิต ทำให้ปริมาณโลหิตสำรองคงคลังไม่เพียงพอ อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในการรักษาอย่างเร่งด่วน อาทิ อุบัติเหตุ ผู้ป่วยผ่าตัด ตกเลือดหลังคลอด และผู้ป่วยโรคเลือดที่จำเป็นต้องใช้โลหิต          เป็นประจำ

ดังนั้น ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขอวอนผู้ที่มีสุขภาพดี โดยเฉพาะผู้ที่เคยบริจาคโลหิตเมื่อเดือนกันยายน ที่ผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่บริจาคครบ 3 เดือนแล้ว สามารถบริจาคโลหิตได้อย่างต่อเนื่องทุก 3 เดือนหรือปีละ 4 ครั้ง เพื่อให้มีปริมาณโลหิตที่สม่ำเสมอเพียงพอแก่ผู้ป่วยทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 10-13 ธันวาคม 2563 นี้

สถานที่รับบริจาคโลหิต

วันทำการ

เวลา

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์

จันทร์-ศุกร์

07.30 - 19.30 น.

เสาร์-อาทิตย์ และหยุดนักขัตฤกษ์

08.30 - 15.30 น.

ศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา

สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม บางแค (ชั้น 3)

จันทร์-ศุกร์

08.30 - 19.30 น.

เสาร์-อาทิตย์ และหยุดนักขัตฤกษ์

08.30 - 15.30 น.

เดอะมอลล์ บางแค (ชั้น P)

ทุกวัน

12.00 - 18.00 น.

เดอะมอลล์ บางกะปิ (ชั้น 3 ทางออกลานจอดรถ ชั้น 3A)

ทุกวัน

12.00 - 18.00 น.

เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน (ชั้น 5 โซนศูนย์ราชการ)

ทุกวัน

12.00 - 18.00 น.

ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม (ฝั่งลานจอดรถ ชั้น 2 อาคาร B)

ทุกวัน

12.00 - 18.00 น.

บ้านทรงไทย ย่านวงศ์สว่าง 

ทุกวัน

09.00 - 15.00 น.

ในส่วนภูมิภาคบริจาคโลหิตได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง ได้แก่ จังหวัดลพบุรี ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่  นครศรีธรรมราช (ทุ่งสง) สงขลา และภูเก็ต