ADS


Breaking News

พลตำรวจตรี กัญชล อินทราราม ผู้บังคับการสนับสนุนกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับมอบโล่ ตำรวจสีขาว ดาวคุณธรรม

     วันที่ 25 ธ.ค.63 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.ไพโรจน์ ทานธรรม รอง ผบช.ตชด. เป็นประธาน มอบโล่และประกาศเกียรติคุณข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดย บก.สสน.บช.ตชด. ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาฯระดับ บช.ตชด. ให้เป็นหน่วยระดับ บก.ดีเยี่ยม และมีข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.สสน.บช.ตชด.ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณรวม 229 ราย ในโอกาศนี้ พล.ต.ต.กัญชล  อินทราราม ผบก.สสน.บช.ตชด. ขึ้นรับมอบโล่ ตำรวจสีขาว ดาวคุณธรรม