ADS


Breaking News

พล.ต.ต.วรายุทธ สุขวัฒน์ ตรวจเยี่ยมและติดตามการก่อสร้าง ณ กองกำกับการ 5 ตชด. จว.เชียงใหม่

     วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 พล.ต.ต.วรายุทธ สุขวัฒน์ รอง ผบช.ตชด. เดินทางมา กองกำกับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการก่อสร้างอาคารฝึกการโรยตัวและการต่อสู้ในระยะประชิด (CQB), หมู่บ้านฝึกจำลอง, การปรับปรุงซ่อมแซมสนามยิงปืนสั้น และสนามยิงปืนระยะกลาง

     โดยการก่อสร้างอาคารและการซ่อมแซมสนามยิงปืน หน่วยได้รับงบประมาณจากสำนักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐอเมริกา (DEA) และหน่วยรบเฉพาะกิจร่วมภาคตะวันตก (Joint Interagency Task Force - west;JIATF - West) จำนวน 600,000 US เพื่อใช้ในการก่อสร้าง 

     นอกจากนี้ คุณกิ่งฟ้า ม่วงศิริ ภริยา พล.ต.ต.วรายุทธ สุขวัฒน์ รอง ผบช.ตชด. พร้อมด้วยชมรมแม่บ้านค่ายนเรศวร ได้เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดและนักเรียนนายสิบตำรวจ 

     ในช่วงบ่าย พล.ต.ต.วรายุทธ สุขวัฒน์ ได้เดินทางมากองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 3 โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการฝึกอาชีพให้กับเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลคมนาคม ที่เรียนจบการศึกษาภาคบังคับของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เยาวชน และประชาชน ในและนอกเขตพื้นที่บริการ ที่ขาดโอกาสในการศึกษาต่อ เข้ามารับการฝึกอบรมด้านวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้สามารถผสมผสานความรู้หลายด้ายเข้าด้วยกัน เช่น การเกษตรผสมผสาน การช่าง หัตถกรรม การรวมกลุ่มแบบสหกรณ์ เมื่อสำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพแล้ว สามารถมีส่วนร่วมในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพอยู่ในท้องถิ่นของตนเองได้อย่างมั่นคง