ADS


Breaking News

ครูเบล เผย ฝึกสมองซีกขวา คิดเป็นภาพ ตอบโจทย์คณิตศาสตร์ได้ดีขิ้น

แก้โจทย์คณิตศาสตร์ด้วยการวาดรูป 

     การสอนให้เด็กคิดเป็นภาพนั้น มีความสำคัญต่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เป็นอย่างมาก แต่ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่เด็กๆไทยในปัจจุบันยังเรียนคณิตศาสตร์แบบท่องจำสูตรทำให้การใช้สมองซีกขวา Spatial Intelligence อ่อนด้อยยังเป็นการเรียนคณิตศาสตร์ที่ผิดวัตถุประสงค์ เด็กยังไม่สามารถเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆ ในหลักการคิดวิเคราะห์แบบเหตุผล 

     คุณศุภนุช ชือรัตนกุล (ครูเบล) ครูติวสอบเข้า AEIS ที่ 1 ของการเรียนประเทศสิงคโปร์ เปิดเผยว่า  พัฒนาการด้านการใช้สมองซีกขวา Spatial Intelligence มีส่วนสำคัญเพราะทำให้เด็กนึกภาพหรือจินตนาการความแตกต่างระหว่างจำนวนเลขาคณิตได้ ยกตัวอย่าง ผลต่างผลไม้ระหว่าง 18 และ 7 มากหรือน้อยกว่าผลต่างระหว่าง 11 และ 8 เด็กที่มี Spatial Intelligence จะมองเห็นผลต่างของผลไม้ออกมาเป็นภาพและสามารถคาดเดาคำตอบได้ว่าถูกหรือผิด ขณะที่เด็กที่ขาด Spatial Intelligence จะต้องเสียเวลาในการคำนวณตั้งสูตรโดยเอา 18-7 = 11 ซึ่งมีค่ามากกว่า 11 - 8 = 3 

     การติวเด็กในวิชาคณิตศาสตร์เพื่อให้ผ่านสนามสอบ Admissions Exercise for International Students (AEIS) ระบบการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ เด็กไทยต้องฝึกทำข้อสอบแบบ Modeling บ่อยๆ เพราะเด็กที่ประเทศสิงคโปร์มีทักษะในการวาดภาพแบบ Modeling หรือในแบบการใช้รูปแท่งสี่เหลี่ยมในการตีความโจทย์ด้วยการระบายสีให้เห็นภาพออกมาเป็นจำนวน  ซึ่งเด็กที่ประเทศสิงคโปร์จะตอบได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้สูตรคณิตศาสตร์ 

     รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://krubellaeis.com/about