ADS


Breaking News

ค่ายภาษาอังกฤษ ที่ สาธิตกรุงเทพธนฯ เน้นเรียนปนเล่น เพื่มทักษะได้ดีขึ้น

ครูเอิร์น’ นำ นร. เข้าร่วมค่ายภาษาอังกฤษ

ได้เรียนปนเล่น เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา

     เพราะเชื่อว่า เด็กๆ จะเกิดการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้น เมื่อมีความสนุกสนานมาช่วยพวกเค้าในการเรียนรู้ กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษของโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี หรือ BTD’s English Camp 2020 ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่ได้นำเอาความสนุก และ การเรียน-การเล่น มารวมไว้ด้วยกัน เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ภาษาจากคุณครูเจ้าของภาษาโดยตรง ทั้งการฝึกการฟังและการพูด นั่นเอง

     ครูเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหาร โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี กล่าวว่า โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี แผนก English Program ได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 BTD’s English Camp 2020 ขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และสร้างเสริมให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ที่นอกเหนือจากในตำราเรียน 

     กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ หรือ BTD’s English Camp 2020 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นี้ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นร่วมกันระหว่าง นร. ชั้นอนุบาล และ ประถมต้น ตั้งแต่เตรียมอนุบาลจนถึงประถมศึกษา ฝ่ายสามัญ และ English Program โดยอยู่ใน theme “The Magic of Harry Potter” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-16 ต.ค. และ 22 ต.ค. 63 โดยมีฐานกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ให้ นร. ได้เข้าร่วมเรียนและเล่นไปพร้อมๆ กัน

     โดยสิ่งที่เด็กๆ ได้รับจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ก็คือ การเรียนผ่านการเล่น โดยได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนาสื่อสาร หรือการให้คำสั่งคำตอบ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ทำให้เด็กๆ ให้ความสนใจอย่างมาก และยังได้ทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ตามรูปแบบของ รร.สาธิตฯ นั่นเอง

     โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียน ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล-อนุบาล 3, ประถมศึกษาปีที่ 1-6 (สามัญ), ประถมศึกษาปีที่ 1-6 (English Program), มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยทุกระดับชั้น มุ่งเน้นการสอน 3 ภาษา ไทย-จีน-อังกฤษ (เรียนกับเจ้าของภาษาโดยตรง Teacher และเหล่าซือ) สอบถาม โทร. 02-408-1919, 089-305-1111, inbox facebook : http://m.me/satitbtu, www.satitbtu.ac.th