ADS


Breaking News

สุรชัย วิเศษโสภา นายกสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชนฯ ห่วงใยภาพลักษณ์สื่อ ในการนำเสนอข่าวการเมือง

     สมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย โดย นายสุรชัย วิเศษโสภา นายกสมาคมฯ จัดประชุมวิสามัญประจำเดือน วาระสำคัญ ได้แก่ สรุปรายรับค่าโฆษณาจากหนังสือของสมาคมฯ, เตรียมงานวันลอยกระทงที่จะมาถึง โดยจัดที่ห้องอาหารยกยอ-มารีน่า  พร้อมเตรียมการจัดกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ของสมาคมฯ และนายกสมาคมฯ กล่าวว่า ห่วงใยในท่าทีและภาพลักษณ์ของสื่อมวลชน ที่นำเสนอข่าวเหตุการณ์บ้านเมือง ณ ปัจจุบันด้วย

     ส่วนกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ของสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชนฯ ปีนี้ มีนายมนูญ พุฒทอง ที่ปรึกษาสมาคมฯ เสนอให้สมาชิกร่วมกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ พร้อมกับ ชมรมช่างภาพการเมือง, ชมรมช่างภาพอาวุโสด้วย ณ  ห้องอาหารยกยอ-มารีน่า