ADS


Breaking News

ตัวอย่างผลงานประดิษฐ์ ในนิทรรศการงานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 64 ที่จะจัดขื้นในวันที่ 21 - 22 ก.ย. นี้

     วช. ขอเชิญชมนิทรรศการงานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2563 เวลา 10.00-17.00 น. ณ ห้องศูนย์จัดการความรู้การวิจัย ชั้น 1 อาคาร วช. 1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ สอบถามรายละเอียดที่ 02 5612445 ต่อ  507 , 508 , 509

     ตัวอย่างผลงานประดิษฐ์ ที่นำมาแสดงในนิทรรศการงานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2564 และเข้าประกวดเพื่อรับรางวัลปี 2564 โดยจะนำไปจัดแสดงและรับรางวัลในงานวันนักประดิษฐ์ วันที่ 2 - 6 ก.พ. 2564 ที่ไบเทค บางนา ปีหน้า

#งานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น #วช. #รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ #รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น